2013. február 22., péntek

Példázat a megbocsátásról - Mt 18:21-35

 
Példázat a megbocsátásról
Mt 18,21-35
 

n  Nem az önmagunk megbocsátásáról van szó, a saját magunk részéről, és nem is az Isten bocsánatáról, amit mi kapunk Tőle, hanem a felebarátunk/ellenségünk megbocsátásáról, azért, amit ellenünk elkövetett.
v  Péter kérdésével kezdődik: Hányszor?...
v  Válasz: számtalanszor.
v  Mert nem bocsánat az a megbocsátás, amit számolgatnak: háromszor, négyszer, ötször… 7x
v  A „hétszer” gyakori volt: - 7x hintették a vért a Frigyláda felé (3Móz 4:6. 8:11), 7x hintették meg a leprást (3Móz 14:7), 7x járták körül Jerikó kőfalát (Józs 6:4), 7x kellett Naámát megfürödjön a Jordánban (2Kir 5:14).
v  A megbocsátás kötelező, nem pedig opcionális. A közösség megszűnik, ha nincs megbocsátás. Isten irgalmasságot követel – Hós 6:6.
n  Dráma, három felvonásban. Nem Hegel, hanem Jézus alkalmazta először a Tézis, Antitézis, és Szintézis rendszert.
 

I. Az irgalmas elszámoltatás – 23-27
n  10.000 táletum – 60.000.000 drachma/dénár. 1 tálentum=6000 drachma/dénár. Mürias = 10.000.
n  parancs: adják el őt, feleségét, gyermekeit és fizessenek.
n  a kemény bánásmódot a rendkívüli nagy adósság magyarázza. Ez elfogadható gyakorlat volt.
n  Térdere esett. Haladékot kért. Megígérte, hogy fizet…
n  A király könyörületre, szánalomra indult. Megszánta. Megtörtént a valószínűtlen: elengedte az adósságát.
n  Galilea+Pérea – 200 tálentum adót fizetett Rómának (Josefus). Nagy Heródes évi jövedelme 900 tálentum volt. 1 rabszolga ára = 500-2000 dénár.
n  A számadáskor szomorú dolgok derülhetnek ki. Ez reménytelen eladósodás, teljes csőd. Lehet másképp nevezni, de a valóság nagyon szomorú.
n  „Szorgalmasabb templombajárással… komolyabb bibliaolvasással… több imádsággal… jószándékokkal, önsanyargatással… Az igazság ez: nem tudsz fizetni.
v  1Kir 10:14 – 666 tálantum Salamon jövedelme.
v  2Kir 18:14 – 300 tálentum Ezékiás adója Szennakheribnek.
 

II. Az irgalmatlan elszámoltatás – 28-30
n  Az ő adósságának hatszázezred részével tartozott: 100 dénár
n  Pedig ez is hosszútűrést kér, nem kegyelmet. Ugyanúgy, térdere esett.
v  Bezzeg, neki megkegyelmeztek, akikor könyörgött… Mert Isten kegyelmes Isten.
v  Manasse: 2Krón 33:1-13.
v  A tékozló fiút az Atya visszafogadta.
v  Isten gyönyörködik az irgalmasságban. Dávid – Méfibóset.
n  De ő keményen bánt vele. Nyakának esett. Követelőzött. Pedig, megígérte, hogy fizet.
v  A nyavalyás szolgatárs!... Na megállj! Adok én neked!
v  adós, fizess! Jogilag igaza van.
v  De, amilyen az adjon Isten, olyan kell legyen a fogadj Isten!
v  De tartozik! Udvariassággal,  emberiességgel, figyelemmel, tisztelettel…
n  De az NEM AKART irgalmas lenni.
n  Zsolt 32:1-5. Ézs 12:1-6. Hétszer is?... A hála kötelez.
n  Elfeledte, hogy vele hogy bántak.
n  Érzéketlen szívtelen, önző, kegyetlen  maradt.
 

III. A megbotránkozott elszámoltatás
n  A közbenjáró szolgák botránkoztak meg először. Elmondták uruknak.
v  Azonnal követelte, hogy hozzák elébe.
n  Szembesítette irgalmatlanságával. Ez a leghosszabb beszéd.
n  Gonosznak nevezte. Azért kapott bocsánatot, mert kérte. De tőle is kérték, és ő nem adott.
v  Isten szuverén. Isten országát mélyen érdekli, hogy kemény-e a szíved, vagy megtört.
n  A keményszívűség kizár Isten országából.
v  Hasonlóképpen „ti” is… „mennyei Atyátok” is…
n  Egy új világrend lép életbe.
v  Itt nem az utolsó ítéletről, meg a purgatóriumról van szó…
v  Azért kell megbocsátani, mert neked is megbocsátottak. „Miképpen mi is…”
v  Szeresd felebarátodat! – Mk 12:34-40.
n  Ellentmondásba került önmagával.
n  Nem hagyhatsz minden úgy, ahogy van, azt gondolva, hogy minden rendben van.
n  Isten ítélni fog. Ez biztos. – A népirtások, elnyomások, kizsákmányolások – elveszik büntetésüket.
v  Ef 4:32 – Elengedvén egymásnak, miképpen Krisztus is…
n  Számítanak a személyes kapcsolatok. Sorsdöntőek, hogy milyen viszonyban vagy.
n  „Atyám, bocsáss meg nékik…”
 

Befejezés:
n  A megbocsátásnak akadályai lehetnek: a számolgatás (7x?, 70x7?), a részrehajlás, a képmutatás, a képzelődés, a felületesség, komolytalanság, a negativizmus, a bosszúállás. Bocsáss meg!