2007. október 25., csütörtök

Sajátos ökuménia

Különleges gyűlésen vettem részt ma Kolozsváron, az Evangélikus Püspökségen. Ott volt Colin Williams, az ECC (Európai Egyházak Tanácsa) titkára, Dieter Brandes, a "Healing of Memories" projekt felelőse, Lukács Olga - magyar részről, Nt. Kató Béla, református részről, evangélikus, katolikus képviselők, és angliai, illetve németországi lelkészek.
Miért voltunk együtt? Hiszen az ökuméniát, úgy ahogyan azt általában értelmezik, nem támogatjuk: nem vagyunk hajlandók feladni identitásunkat, és lemondani hitelveinkről. De jónak látjuk a párbeszédet és kommunikációt a különböző felekezetek között, hogy ha egy mód van rá, akkor megértessük egymással, hogy nem vagyunk ellenségek. Nos, ez az, amiről beszélgettünk.
A "Healing of Memories" keretében egy 20 oldalas történelmet írtam az erdélyi magyar baptistákról, Kiss Lehel teológus segítségével. Ezt megjelentetik magyarul, németül és angolul. Ugyanakkor, a többi egyházak is közlik saját történelmüket, amelynek alapján beszélgetni, kommunikálni lehet.
Nálunk a sérelmek, amelyek gyógyulásra várnak, ott vannak, amikor egy-egy faluban megtiltják a Kultúrotthon használatát evangélizációra, fenyegető telefonhívást kell fogandi a tiszteletes úr részéről, és ha meglátogatjuk őket, akkor is "süketek párbeszéde" folyik... Amikor az "uralkodó egyház" képviselője "lóhátról" beszél velünk, akkor egyáltalán nem az az érzés kerekedik felül bennünk, hogy Krisztusban testvérek vagyunk, és Istennek ugyanazon szőlőjébe kaptunk elhívást... Úgyhogy, a párbeszéd folytán oda szeretnénk eljutni, hogy az ellenségeskedés szünjön meg. Kevés remény van rá, mert a Biblia egyébről beszél... Dehát, ez nem jelenti azt, hogy nem kell megpróbálni!
Délelőtt Angus testvéremmel és csapatával a Radnóti Imaháznál tettünk látogatást, ahol Szűcs Ottó lakik családjával. Sajnos, a dolgok még nagyon feleútján állnak a fürdőszobával, és fűtés sincs. Gáz kellene, csempézés és szerelési munka... És mindehhez pénz!
Délután, míg én Kolozsváron töltöttem az időt, addig Márta és Tóth Attila, együtt Angusékkal Gernyeszegre mentek, az új Imaházat megnézni, és istentiszteletet tartani. Az Úr megáldotta ezt az estét is! Dicsőség Néki!