2014. március 29., szombat

Pál apostol életének jelszavai - Fil 2:12-26


Pál apostol életének jelszavai
Fil 2:12-26

n  Rómába, az evangélium szempontjából kulcsvárosba Pál úgy érkezett meg, mint fogoly. (ApCsel 19:21. Róm 1:15.) Ártatlanul került fogságba.
v  A börtönből örömmel és jó reménységgel írja ezt a levelet.
n  Írásából megtudhatjuk, milyen központi gondolatok vezérelték az apostolt, melyek voltak életének „jelszavai”.

I. Mindent az evangélium előmeneteléért!
n  Pál láncai nem akadályára, hanem előmenetelére lettek az evangéliumnak.
v  Bejutott az evangélium a császár udvarába. Kapcsolatba került a testőrséggel. Az őrök 6 óránként váltották egymást és rá voltak kényszerítve arra, hogy hallgassák Pált.
v  Közben Pál apostol beszélgetett, imádkozott, leveleket írt.  
n  Nem törődött azzal, hogy vannak bírálói: amíg ez is az evangélium előmenetelére szolgált.
v  Némelyek nagyobb bátorsággal kezdtek prédikálni.
v  Voltak őszinte hirdetők, és voltak képmutató hirdetők. De mindnyájan Krisztust hirdették.
v  A láncok nem mindig akadályok. Lásd: Fanny Crosby. Spurgeon felesége. Dániel az oroszlánok vermében.

II. Mindent a lelkem üdvösségéért!
n  Pál apostol arról tesz bizonyságot, hogy rabsága üdvösségét fogja szolgálni.
v  Mert tudom, hogy ez nékem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek által és a Jézus Krisztus Lelkének segedelme által.” (Fil 1:19)
n  Vigyáz arra, hogy míg másoknak prédikál, ő maga méltatlanná ne legyen.

III. Mindent az Isten dicsőségére!
n  Ez a legfontosabb, bármit is tesz és bármi is történik vele. Az ítélet ideje közeledett, és nem lehetett tudni, hogy élet vagy halál vár rá.
v  De azt tudta, hogy bármi történik is, az Isten dicsőségére lesz. Csak egy kívánsága volt: hogy Krisztus dicsőüljön meg.