2017. július 12., szerda

Az Úré a győzelem! - 1Sám 7:1-13

Az Úré a győzelem! – „Ében Háézer”
1Sám 7:1-13

Az áfeki vereség valamikor Kr.e. 1050-ben hasonlított Jeruzsálem pusztulásához, 587-ben.
A bűn elszaporodott, a Törvényt félretették. Lopás, csalás, harácsolás, paráznaság, hazugság jellemezte a szent sátornál szolgálókat.
A 7. rész a 4-5-6. rész befejezése.
Honnan lesz szabadulás? Önerőből? A frigyláda? 3 Sámueltelen rész után újra olvashatunk Sámuelről.

I. A megtérés napja – 1-6. v.
Teltek az évek, a jövő bizonytalanná vált. Van-e, lesz-e szabadulás?
Igen! Isten az Úr mindenek felett.
(1) Ha eldobjátk az idegen isteneket, és Astarótot,
(2) Ha odafordultok az Úrhoz, „elkészítitek szíveteket”,
(3) Ha csak Neki szolgáltok „teljes szívetekből”.
Vágysz-e szabadulásra? Akkor neked is szól ez az ige!
Vissza kell térni az eredetihez! „Ad fontem!”
A könnyek, sírás – jó, helyénvaló dolog, de nem elég. Teljes megtérés kell. Kizárólagos odafordulás az Úrhoz.

II. A győzelem napja – 7-11. v.
Vereség után – az Úr ad győzelmet a filiszteusok felett. Íme, őket is le lehet győzni – az Úrral.
A filiszteusok haza kell küldjék a frigyládát. Nagy presztízsveszteség volt ez nekik…
Izráel Istene nem hasonlítható Dágonhoz!
Nem elég a múltra nézni (Refidim, Emoreusok, honfoglalás háborúi, Debora, Gedeon, Sámson), újabb győzelem kell!
A vereség az elfordulás miatt van, a győzelem az odafordulás által lehetséges. 1Kor 10:11. Zsolt 78:1-8.
Ikábódból így lesz Ében Háézer.

III. Az emlékezés napja – 12-13. v.
Emlékezni kell a győzelemre. 5Móz. Ünnepek. Úrvacsora.
Emlékezz és légy hálás!
Emlékezz és tarts bűnbánatot!
Emlékezz és tanulj!
Emlékezz és reménykedj!


Az Úr az Isten! - 1Sám 5:1-12

Az Úr az Isten! – A figyláda Dágon templomában
1Sám 5:1-12

I. Bálványrestaurálás – 1-3. v.
Dágon leesik a frigyláda előtt, de helyreállítják
Bevitték a Frigyládát Dágon templomába, Asdódban. (Volt egy másik templomuk is, Ekronban.)
Hálát adtak Dágonnak – aki szerintük a győzelmet adta. A Frigyláda volt a bemutatott „ajándék”. van  a helye…
De Isten féltőn szerető Isten. Nem állhat meg előtte senki, Vele egyenlő szinten, nincs senki rivális.
Önzés, büszkeség, kívánságok, - minden, ami óemberi. Le kell esnie az Úr előtt!
Gondoskodj róla, hogy az Úr kerüljön a trónra! (Lásd: a 4 lelki törvény.)
Mennyit engedsz át az Úr uralmának?

II. Bálványösszetöretés – 4-7. v.
Dágon összetörik, de nem dobják ki.
„Dágon és a Frigyláda” – a kettő együtt nem állhat meg sokáig.
Óember és Új ember – az egyiknek meg kell halnia! Róm 6.
Istennek hatalma van az „istenek” felett is. Péld 21:1. Zsolt 50.
Kálvin: ne utánozzuk az ekroniakat: akik megtöltik az eget jajkiáltással, de szívük távol marad az Úrtól.

III. A frigyládát hibáztatják a csapásokért – 8-11. v.
A csapások nem vezetnek mindig megtéréshez.
Vagy közelebb visznek Hozzá, vagy eltávolítanak Tőle.
Egyiptomi 10 csapás, Nabukodonozor, Belsazár, Ámós 4.

IV. A frigyládától meg akarnak szabadulni – 11-12. v.
Hazaküldik, „a helyére”.
De Silót már elpusztították! Hová küldhetik „haza”?

6. rész – Dágonnak megpróválnak adni még egy esélyt önmaga igazolására.