2010. március 27., szombat

ÜNNEPI IGÉK – 2010 Virágvasárnap-Húsvét

ÜNNEPI IGÉK
– 2010. Virágvasárnap-Húsvét
(segítség a szolgálattevőknek)

Virágvasárnap
Imaáhítat: Zof 3:14-17 – Magasztaljuk Urunkat királyi hatalmáért és oltalmáért!
Bibliaóra: Hogyan várod a királyok Királyát? - Ézs 62:10-12. Zak 2:10-13.
Aranymondás: Zak 9:9.
de. Mt 21:1-11 – „Íme, királyod jön hozzád!”
du. Jn 12:34-50 – A nép hitetlensége

Hétfő
Jn 12:1-8 - Az Úr Jézus nagyheti útja: Jézus Betániában

Kedd
Mk 11:15-19 - Az Úr Jézus nagyheti útja: Jézus a templomban

Szerda
Mk 11:12-14. 20-24 - Az Úr Jézus nagyheti útja: Jézus az országúton Jeruzsálem felé

Nagycsütörtök
Mk 14:12-17. 22-26 - Az Úr Jézus nagyheti útja: Jézus az utolsó vacsorán

NAGYPÉNTEK
Imaáhítat: 1Jn 1:9-10 - Adjunk hálát, hogy a Fiú kiengesztelte az Atya haragját!
de. Jn 1:19-34 - Az Isten Báránya
du. Mt 27:31-44 - Jézus a kereszten

Szombat
Lk 23:50-56 - Jézus a sziklába vágott sírban

HÚSVÉTVASÁRNAP
Imaáhítat: Ef 2:4-7 – Adjunk hálát Krisztus feltámadásának áldásaiért!
Bibliaóra: Krisztus él! - Lk 24:13-35. Aranymondás: 1Kor 15:19-20.
de. Mt 28:1-10 - Félelem és öröm a feltámadás reggelén
du. Lk 24:13-35 - Együtt a Feltámadottal

HÚSVÉTHÉTFŐ
Imaáhítat: 2Kor 4,7-18 - Imádkozzunk, hogy Jézus élete látható legyen bennünk!
de. Jn 5:16-30 - Az Atya és a Fiú cselekedetei
du. Kol 2:8-15 - Az Isten erejébe vetett hit

HÚSVÉTKEDD
Imaáhítat: 1Kor 15:12-22 - Magasztaljuk Istent, mert a feltámadás hitünk értelme és központja lehet!
de. ApCsel 2:29-38 - Nyílt vallástétel Krisztus feltámadásáról
du. 1Jn 5:9-13 - Az örökélet bizonyossága

Kívánok áldott szolgálatokat!

"Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédjét!" - 2Tim 2:15