2013. március 2., szombat

Prófétasors - avagy Ellenkezést kiváltó prófétálás - Jer 26:1-19

 
Ellenkezést kiváltó prófétálás
Jer 26:1-15-19
 
I. Jeremiás fenyegető próféciája a Templom ellen
n 1-6. v. – „Jojákim uralkodásának kezdetén” – Új király lépett trónra, Isten is új kezdeményezést tesz. Isten szerette volna a Jósiás féle reform lelkületét látni a fiában…  
n Istennek fenyegetései vagy ígéretei feltételesek. A személyes felelősség kikerülhetetlen.
n Isten szeretne kegyelmezni. A legteljesebb bibliai istenkép szerint Istennél magasabb szempont a kegyelem, mint az ítélet. (De ez nem ad igazolást a purgatórium tanára, vagy más hasonló elméletre.)
n Az isteni fenyegetésben fokozatok vannak: Ház, (templom) – város – nép.
n A megalkuvás bűn. Nem hagyhatunk el semmit Isten igéjéből! A megalkuvás történhet: az intellektuális tisztelet nevében, az egység nevében, a szeretet nevében, az evangélium nevében.
 
II. A prófécia elvetése és a próféta fenyegetése
n 7-11. v. – Miben értelmezték a papok Istenhez tartozásuk alapját? Templom létében? Kultusz zavartalan üzemelésében? Egyházi naptár körforgásában és annak sebességében? Stb.
n És kik ezek, akik így értelmezték? Romlott papok és próféták: Pl: Jer 14:13-16. Romlott vezetők: 5:4-8. Vak nép: 5:29, 23:13-17.
n Ők most a próféta sorsa felől készülnek dönteni, miközben a maguk sorsa felől kellene dönteniük! Öljük meg a postást, mert rossz hírt hozott a levélben!
n Amikor Jerémiás igéjét a vezetők és a nép előtt halálos okként értelmezik, akkor a papok a világi hatalomnak udvarolnak, az ország biztonsági testületeként tetszelegnek. Az Isten szolgái megvetik az Isten szavát. A megtért szív Isten előtti jelentőségét nem ismerik.
 
III. A próféta válasza
n 12-15. v. – Jeremiás három érvet hoz fel: „Az Úr küldött engem”, – kimondja halálra szántságát (2Kor 1:9) – és az ártatlan vér terhére figyelmeztet.
n E három érv is olyan súlyú, amely a jókat, a gyűlölettől és féltékenységtől mentesen gondolkodókat mozgósította a vezetők és a nép soraiból.  
 
IV. A próféta megmenekülése
n 16-19. v. – Ez egy józan vélemény a papok gyűlöletére.
n Míg a „hivatalosok”, a 11 vers papjai, prófétái nem ismerik fel Isten szavát, prófétáját, addig a „világiak” a „nem hivatalosok” felismerik! Világi vezetők adnak helyes választ, értelmezést a prófétai igehirdetésre.
n Hogyan juthat ide egy papság? Hát az egyetemes papság?