2013. október 31., csütörtök

A bezárt ajtó példázata - Lk 13:22-30


A bezárt ajtó példázata
Lk 13:22-30

n A példázatot bevezetik más példázatok: a mustármag és kovász példázata. Kérdés vezeti be.
n Az üdvösség nem érdem szerint adatik.
v  I. Ferenc József temetése: Ki az?
n A nyitott ajtó a kegyelem ajándékáról szól, amelyet Isten nem jutalomként ad. A kegyelem mindenkinek fel van kínálva.

I. A kegyelem megnyilvánulása: van nyitott ajtó, melybe igyekezni kell bemenni
n Isten szolgálatában minden kegyelem. Minden, amit kaptunk, az kegyelemből van. Nem a képességeink vagy érdemeink miatt kapjuk, hanem kegyelemből.
v  Minden szolgálat, amit végzünk, az is, lényegében, tartozás Isten felé. Vagyis, csak kötelességünket végezzük, amikor szolgálunk az Istennek.
v  Ha tartozunk, akkor nem várhatunk jutalmat! A jutalom maga a kegyelem.
n Nem beszélve arról, hogy a szolgálatunk mindig hiányos. Még az ő angyalaiban is talál hibát, hát még bennünk! Még a legjobb szolgálatunkban is. Ezért is kegyelemre van szükségünk.
v  A képességünk és adottságunk a szolgálatra ugyancsak Isten ajándéka.
v  A szolgálatra való elhívás is kegyelem. Sokféle elhívása van Istennek sokféle szolgálatra.
v  A szolgálatra való lehetőségeket is Isten adja.
n Adott tehát egy nyitott ajtót. (Jel 3:8)
v  Az evangélium hirdetésének lehetősége ez.

II. A kegyelem ideje: az ajtó bezáratik
n Az ajtó bezáródik a halállal.
v  A halál érkezhet hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen.
v  Olyan ez, mint amikor a tanár azt mondja, hogy „vegyetek elő egy üres lapot, és tegyetek el minden könyvet és füzetet”. A felmérő idején a jó szándékok nem használnak, hanem csak az, hogy mennyit tanultál tegnap. Kész vagy-e?
n Az ajtó bezáródik az Úr visszajövetelével.
v  Az Úr visszajövetele bármikor bekövetkezhet!
n Az ajtó bezáródik a megkeményedéssel.
v  Zsid 3:8. 15.
v  Jn 12:37-43. Valami történik az emberrel, amikor az Igét hallja… Akkor is, ha fogadja, akkor is ha nem.

III. A kegyelem jutalma: vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek
n Kétféle meglepetés lesz tehát az ítéletkor: lesznek, akik bemennek, pedig azt gondoltuk, hogy kinn maradnak, és l4esznek akik kinn maradnak, pedig azt gondoltuk, hogy azok bemennek.
n Milyen szabály alapján fogja Isten megjutalmazását osztogatni az övéinek? Némelyek saját maguk állítják fel a szabályokat, ahogyan ők szeretnék, hogy Isten jutalmazzon…
v  Isten igazságosan fogja megszabni mindenkinek a jutalmát.
v  Van, aki csak a jutalomért akar odajutni. De nem a jutalomért kell vágyni a mennybe!
n Isten nem lesz igazságtalan. „Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled.”
v  Az üdvösség nem attól függ, hogy ki mennyi ideje hívő.
v  A lelki érettség sem attól függ, hogy mennyi ideje, hogy hívő vagy.
v  Nem a földön betöltött tisztség alapján fogja Isten osztani a jutalmat.
v  Nem az emberekre kifejtett hatás és benyomás szabja meg a jutalom mértékét.
n Amikor rajtad és rajtam könyörült Isten, azt azért tette, hogy szolgáljunk Neki.
v  A megtérés célja: Istennek való szolgálat. Mindannyian Isten szolgái vagyunk. Isten megjutalmazza szolgáit.
n Lesznek elsők az ő erős akaratuk miatt, pedig süketek, vakok, bénák voltak. De buzgók voltak a szolgálatban! „29 És jőnek napkeletről és napnyugatról, és északról és délről, és az Isten országában letelepednek.” – ez a pogányokra mutat.
v  Bármit teszünk, tegyük az Úr iránti szeretetből. Tegyük érette!
n A jutalmat az is meghatározza, hogy mennyi jutalmat kaptál e földön a szolgálatod során. Van, aki már ezen a földön elvette jutalmát.

Befejezés:
n Ha mindezt tudjuk, ha sok elsőkből lesznek utolsók, soha ne légy büszke, és ha sok utolsókból lesznek elsők, akkor ne csüggedj el.
n Kell-e foglalkozzunk azzal, hogy elsők leszünk-e vagy utolsók?
v  Nem. A mások tisztessége minket is boldogítani fog.