2014. szeptember 22., hétfő

„De az Úr Józseffel volt” - 1Móz 39:1-6. 21-23.


„De az Úr Józseffel volt”
1Móz 39:1-6. (19-) 21-23.

n  Magára hagyott ember volt, akiről testvérei lemondtak. „De” az Úr… Sokan nem voltak Józseffel, hanem inkább ellene. Pótifár, a pohárnok… Otthon az apja kedvence volt – itt rabszolgából fogoly lesz.
v  Egyszer fenn, egyszer lenn…
v  Ézs 43:2 – „Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.”
n  „Hol Isten, ott szükség nincsen.”

I. Ezért küldetése van
n  Isten védelmét élvezi.
n  Nem pusztíthatták el, amíg küldetését be nem fejezi.
n  Senki sem bírhatott vele, amíg az Úr vele volt.
v  Testvérei, Pótifárné, rabszolgasors, börtönsors.
n  Lásd: Illés. Péter. Pál.

II. Ezért áldást közvetít
n  Bárhol jár, áldássá lesz.
n  Rabszolgapiacról egy idegen házba… bálványok közé… kiszolgáltatásban…
v  Dolgozik. Végzi a munkáját, teljesítve kötelességét.
v  Felfigyelnek rá.
v  Ugyanez megismétlődik a börtönben is.
n  Isten tette őt áldássá!
v  Észrevették rajta, hogy adatott neki valami, ami többé teszi másnál.

III. Ezért felülről való bölcsessége van
n  Isten vezeti. Kijelentéseket kap. Titkokat tud meg. Álmokat magyaráz. Nem ő, hanem Isten!
v  Akiben Isten Lelke van, az ilyen: 1Kor 2:9-10 – 9 Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek. 10 Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.”
v  Mt 11:25-26 – „Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. 26 Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.”
v  Jak 2:17-18 – 17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. 18 Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak.”

IV. Ezért kibírja a próbákat
n  Teherbíró. Nem roppan bele.
n  Tud várni – anélkül, hogy ideges lett volna.
v  Nem aggódik – nem képzeli el a veszélyt.
v  Zsolt 56: 3 (4) – Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.”
n  Nem kellett nyugtatókat szednie. Nem félt. HA félt is, bízott. Isten vele volt.
v  Az Istennek békessége ez, amely minden értelmet felülhalad – Fil 4:8.
v  Próbák mellett a kísértéseket is kibírja: Pótifárné csábítását… Ő Isten ellen nem akar vétkezni.
n  Vállalni tudja az igazságtalan szenvedést is.

V. Ezért meg tud bocsátani
n  „De az Úr vele volt!” – Sokan voltak ellene, és azoknak meg kellett bocsátania.
v  Nem bosszút forralt! Pedig nemcsak testvérei ellen, de Potifárné elleni intézkedhetett volna, miután hatalomra került.
v  Mindehhez is Isten adta az erőt.

Befejezés:

n  Fil 2:15-16 – 15 Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, 16 Életnek beszédét tartván elébük...”