2015. május 1., péntek

Szabadság Jézus Krisztusban - Gal 4:8-31


Szabadság Jézus Krisztusban
Gal 4:8-31

I. Pál viszonyulása a galatákhoz – 8-12. 17-20. v.
n  9. v. – „megismert titeket az Isten”
n  11. v. – „hiába (?) fáradoztam közöttetek…”
n  12. v. „legyetek olyanok, mint én!”
v „semmivel sem bántottatok meg”

II. A galaták viszonyulása Pálhoz – 13-16. v.
n  „testem erőtlensége miatt””
n  Mi lehetett a Pál betegsége?
v  eltorzult az arca?
v hibás volt a beszédmódja? – 2Kor 10:10
v valamilyen krónikus betegség gyötörte?
v egy fertőzés áldozata lett Ciprus szigetén? malária Pamfilia tengerparti mocsaraiból? Márk hazatért – ApCsel 13:13.
v ez az az ún. „tövis”? – 2Kor 12:7
v talán egy szembetegség? – mert leveleit is másokkal íratta, kivéve ezt (6:11)
n  túlzott viszonyulás
n  hiányos viszonyulás
v  megmondva az igazat – ellenségek lettek? – 14-16. v.

III. A galaták viszonyulása a törvényhez – 21-31. v.
n  A judaizátorok tanításának lényege
v a napok / ünnepek megtartása
v a körülmetélkedés

n  A Krisztus szabadsága – 5:1