2015. augusztus 26., szerda

Az Úr jót tett veled - Zsolt 116:1-19


Az Úr jót tett veled
Zsolt 116:1-19

I. Milyen jót tett (tesz) veled az Úr? – 1-7. v.
n Meghallgatja esedezéseid szavát – 1-2. v.
v  kiálthatsz hozzá, mert Ő azt nem sokallja. Van türelme meghallgatni téged.
n Megszabadít – 3-4. 6b. 8. v.
v  a próbákból, bajokból
v  a haláltól – Kol 1:13.
v  a könnyhullatástól
v  az eleséstől.
n Az Úr kegyelmes/irgalmas és igaz – 5. v.
n Megőriz – 6a. v.

II. Mit érdemel az Isten, aki ilyen jót tett/tesz veled? – 8-19. v.
v  12. v. – Mivel fizessek…?
n Az Úr orcája előtt fogok járni – 9. v.
n A szabadulás poharát fölemelem – 13. v.
v  Vagyis, nem vétkezem többé, mert nem vagyok a bűn foglya, rabja. Győzelemben járok.
v  Megszabadultam, szabadságban élek, erről teszek bizonyságot.
n Az Úr nevét hívom segítségül – 13. 17. v.
n  „Szolgád vagyok” – 16. v.
n Fogadásaimat megadom, Hálával áldozom – 17-18. v.
v  Amit ígértem, hogy Neki élek, hogy az Övé vagyok.
v  Ézs 12.
v  Keresem az Urat, amíg megtalálható – Ézs 55.