2013. december 27., péntek

Újévi imaáhítat - 2014. január 1.

Újévi imaáhítatra javasolt ige és téma:

Haggeus 2:18-19 
   - Könyörögjünk Isten áldásáért ebben az újévben!

„18 Jól gondoljátok hát meg e naptól fogva az elmúltakat is! A kilencedik hónap huszonnegyedik napjától, attól a naptól fogva, a melyen letétetett az Úr hajlékának alapja. Jól meggondoljátok!

 19 Van-é még mag a csűrben? És bizony, a szőlő, a füge, a gránátalma és az olajfa sem termett! E naptól fogva megáldalak.”