2011. április 24., vasárnap

Mit találunk a nyitott sírnál?

Mit találunk a nyitott sírnál?
Lk 24:1-12
C. H. Spurgeon „The Lord is risen indeed” c. prédikációja nyomán szabadon B.I.)


Húsvétvasárnapja az igazi nyugalom emléknapja.
Tegyünk egy zarándoklatot Arimáthiai József új sírjához! Lássuk, mit találunk ott ezen a napon?


I. Tanulságos emlékeket (Látá, hogy csak a lepedők vannak ott – 12. v.)
A fűszerszámok – nem vitte magával, azok ott maradtak.
   Gazdag ember sírjába került. Ott jó illat és élet áradt szét! Nincs szükség a balzsamokra! Az illatos gyolcsruhák ottmaradtak. Jézus nem látott rothadást.
   ● Valósággal halott volt: nem maradt fény a szemében, nem maradt élet a szívében, elszálltak a gondolatok töviskoronázott fejéből, és a szavak az ajkáról. Meghalt. Eltemették. De nem maradt ott! Nem egy halott Krisztust jöttünk szolgálni balzsamokkal…
A lepedők – hogy lássuk őket és higgyünk.
   Halotti leplekre nincs szükség többé. Ugyanígy dobjuk el mi is, a halott állapothoz tartozó cselekedeteket!
   ● Ezek a legyőzött ellenség fölötti zászlók. A győzelem jelei, trófeák, mint a templomokban falra függesztett régi zászlók.
A kendőt – szépen összehajtogatva.
   A fején lévő kendőre sem volt többé szükség – ezzel letörölheted könnyeidet.
   ●Ne keressétek a holtak között az Élőt!
Angyalokat hagyott hátra.
   Ezek az igazi őrök, testőrök, ajtó-őrök. Miként Mihály őrizte Mózes testét – őrzik ma is mindazokét, akik a feltámadást várják. Az élők és megholtak szolgái ők.
Hagyott egy nyitott bejáratot is – mert a kő el volt gurítva.
   Ajtó nélküli a sír! Reáült az elhengerített, felette nagy kőre. Nyitva a börtön ajtaja. – Miként Sámson kitépte Gáza kapujának szárnyait, a kapufélfákkal és závárokkal együtt, míg a filiszteusok kinn leselkedtek, hogy őt megöljék… (Bír 16:3) Miként Péterről leestek a bilincsek, és kinyílt előtte a kapu (ApCsel 12:7. 10).


II. Hiábavaló kereséseket(Miért keresitek a holtak között az élőt? – 5. v.)
Vannak helyek, ahol az Urat sohasem fogod megtalálni, bármennyire is keresed.
Ceremóniákban
   „bölcselkedés és üres csalás… emberek rendelése… a világ elemi tanításai” – Kol 2:8
   ● Egy idő után, el kell hagyni a Krisztusról szóló „kezdetleges” beszédet – Zsid 6:1 Az „Isten beszédeinek kezdő elemeit” – Zsid 5:12.
   ● Az emberek sokféle jelképet kitaláltak. Lásd: samáriai asszony – Garizim, vagy Jeruzsálem? Egyik sem. Krisztus halála kettészakította a templom kárpítját, és véget vetett minden ottani ceremóniának.
Kívülről erőltetett erkölcsi reformban.
   Mint a farizeusok, akik kívülről fehérek voltak, mint a frissen meszelyt sírok… de belülről? Nem elég kívülről mosakodni. A pohár nemcsak kívülről kell tiszta legyen.
   ●Ne keressétek a holtak között az Élőt!
Törvényben
   A Törvény szolgálata halálra szól. Általa senki sem igazulhat meg. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától.
   ● Az evangélium hirdeti az életet, amely arról szól, hogy Krisztus feltámadt a mi megigazulásunkra.
Emberi természetben
   Van valami jó az emberben? Nincs. Nem lakozik a mi testünkben semmi jó. Kész rothadás és halott csontváz minden, Krisztus nélkül. De a mi óemberünk vele megfeszíttetett.
   ● Ne keressétek a holtak között az Élőt!
Filozófiában
   Intellektuális, gondolkozó hitetlenek! Gondolataik hiábavalók. Nincs benne Jézus.
   ● Hűtlen és hitetlen „magas kritikusok”, és másféle evangélium hirdetők a denevérek által lakott kriptákhoz hasonlók: azokban nincs ott Jézus, ne keressétek a holtak között.


III. Alkalmatlan lakhelyeket(Nincsen itt. Feltámadott. – 6. v.)
   Vagyis: mióta feltámadt, nem lakik itt. A sír alkalmatlan lakhely az élőknek.
Nem lakik a sötétben.
   A hívők sem lakozhatnak nekik nem megfelelő helyeken. Milyen szomorú, hogy vannak, akik jóllehet feltámadtak, mégis a sírban, sötétségben akarnak tovább élni, olyan életet, mely nem az élőkhöz illő. De miért maradnál a sötétben? Gyászban, reménytelenségben, halálban? „Serkenj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból…” – Ef 5:14.
A világ sem alkalmas lakhely a feltámadtak számára. Ő nem lakik a világban sem.
   Nem a farizeusoknak, Pilátusnak jelent meg, hanem az övéinek!
   ● Persze, nem bűn a világban élni, de bűn a világ szerint élni! Nem kell kolostorba vonulj – de szentül kell élned a jelenvaló világban. Ne keressétek a holtak között az Élőt! Ő nincs ott a pénzben és a gazdagságban.
Nincs ott a bűn halottasházában sem!
   Lehet nem állandóan, de úgy néha-néha… Rowland Hill szerint ez még rosszabb! Mintha valaki azt mondaná, „ó, én nem eszek dögöt minden nap, csak úgy néha-néha, ünnepnapokon…”
   ● Ahol Jézus sohasem található, miért lakoznál ott? Neked sincs ott a helyed! "Lázár", jöjj ki!


IV. Értelmetlen szolgálatokat(vivén az elkészített fűszerszámokat – 1. v.)
A legdrágább balzsamokat vásárolták meg. Egy halott Krisztust akartak bebalzsamozni.
   Az angyal bizonyára nevetett magában… „Nincs itt.” És ami ennél is több: „nem halott többé”. Nincs szüksége ezekre.
   ● Ma is vannak, akik bebalzsamozni akarják Krisztust. Újrajátsszák a nagypénteki keresztre feszítést. Pedig az egyszer s mindenkorra megtörtént. Micsoda hiábavaló szolgálat!
A böjtölésnek is megvan a maga ideje és célja. De csak úgy, szokás szerint, hiábavaló szolgálat ez is. A Quadragesima (negyvennapos nagyböjt) hamvazószerdával kezdődően… hiábavaló. Még jó, hogy a vasárnapokat nem számítják bele! Persze, hogy nem! Hiszen az a feltámadás emlékünnepe!
   A nagyböjtöt megelőző húshagyókedd gyakran a karneválokra használt nap, mint New Orleansban, Velencében, Brazíliában. [Karnevál - Carne levare - a hús elhagyása.] Az élő Krisztust kell szolgálni!
Jézusnak nincs szüksége a fűszerszámokra – olyan apologetikai védőbeszédekre, amelyek csak az ész érveivel hadakoznak a hitetlenség ellen.
   Valaki azt mondta: nem kell a Bibliát védeni, mert megvédi az maga magát. Ha az evangélium hírének egyszerűsége nem elég, akkor nem győzi meg a hitetlent a „balzsam” sem!
El kell távolítani a régimódi szokásokat. Hiszen a bebalzsamozás nagyon ókori dolog!
   A törvényeskedő, erőszakos szabályokban nincs ott Jézus. Ne keressétek azokban, mert azok élettelenek.


V. Csodálatos híreket (Nincsen itt. Feltámadott. – 6. v.)
Ez rettenetes hír lehetett az { ellenségeinek.
   Azt mondták: megöltük, eltemettük, mindennek vége van. Micsoda tévedés, gonosz farizeusok! Minden munkátok szertefoszlott: feltámadt! Hiába őriztétek, az Életet nam tarthattátok a halálban.
Rendkívüli hír lehetett a Sátán számára! Azóta is tombol haragjában.
  Egy pillanatra bizonyára megnémultak még a démonok is!
Csodálatos hír ez a tanítványainak!
   „Mondjátok meg tanítványainak és Péternek…” – Mk 16:7. Örüljünk velük együtt!


Befejezés:
Mit találunk a nyitott sírnál? Tanulságos emlékeket, hiábavaló kereséseket, alkalmatlan lakhelyeket, értelmetlen szolgálatokat, csodálatos híreket...
    Félretéve minden félelmet, örömmel vihetjük a jó hírt minden embernek.