2013. december 3., kedd

Hálaadó zsoltár - Zsolt 100:1-5

Hálaadó zsoltár
Zsolt 100:1-5
 1 Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
 2 Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vigassággal.
 3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az Ő népe és az Ő legelőinek juhai vagyunk.
 4 Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az Ő nevét!
 5 Mert jó az Úr, örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége!

< Eljött a hálaadás időszaka. De ma is vannak, akik úgy vélik, hogy nincs miért hálásnak lenniük: munkanélküliség, adósság, erkölcsi romlottság, bizonytalanság…
< Komoly felhívások mutatják, hogy miből áll a hálaadás: Énekelj! – Szolgálj! – Menjetek eléje! – Tudjátok meg! – Adjatok hálákat! – Áldjátok!
< Kívánságlistát karácsonyra meg újévre szoktak írni, de hálaadó napra is lehet írni egy listát, hogy ki miért hálás. Bizonyos háziasszonyok például, ezt írták össze:
v  Hálásak vagyunk tizenéves gyermekeinkért, mert lehetőséget biztosítanak arra, hogy megtanuljunk egy második nyelvet.
v  A füstérzékelőkért, mert azok pontosan jelzik, ha kifutott a tej.
v  Hálásak vagyunk férjeinkért, akik a ház körüli kisebb javítanivalókat olyan súlyosakká teszik, hogy szakembert kell hívni, hogy megjavítsák.
< Gond lehet a látással, ha a tizenéves fiú azt mondja a telt hűtőszekrény előtt, hogy: „nincs mit egyek!”, vagy a leány, a telt ruhásszekrény előtt: „nincs mit felvegyek!”… Talán nem látnak jól?
v  Most gondolj arra, hogy amiért igazán hálás lehetnél!
·      Számláld meg az áldásokat a próbák helyett.
·      Számláld meg a nyereségeidet a veszteséged helyett.
·      Számláld meg az örömödet a jajok helyett.
·      Számláld meg a barátaidat az ellenség helyett.
·      Számláld meg a mosolyokat a könnyek helyett.
·      Számláld meg a bátorságodat a félelmek helyett.
·      Számláld meg jótetteket a sértések helyett.
·      Számláld meg az egészséged a pénzed helyett.
·      Számláld meg Isten művét a magadé helyett.

I. Miért adjunk hálát? – hálaadásunk alapja – 5. v.
< 5 Mert jó az Úr!” Izráel népének parancsolva volt, hogy adjanak hálát. Azonban a parancsot szükséges volt megismételni, időnként. Feledékenyek vagyunk!
v  5Móz 26:1-11. „10 Most azért íme, elhoztam ama föld gyümölcsének zsengéjét, a melyet nékem adtál Uram. És rakd le azt az Úr előtt, a te Istened előtt, és imádkozzál az Úr előtt, a te Istened előtt; 11 És örömet találj mindabban a jóban, a melyet ád néked az Úr, a te Istened, és a te házad népének; te és a lévita, és a jövevény, a ki te közötted van.”
< A 100. zsoltár mindenekelőtt Izráel népe számára íródott, de az első versben az egész föld meg van szólítva.
< A hálaadás alapja nem az, hogy mennyi vagyonunk van! Az egészségünk sem! Ezek megváltozhatnak, és a hálaadás akkor sem fogyhat el.
v  Szalagfűrész (Módi Miklós szerint): „De unde tot vine, si nu se termină?”  (Hogyhogy mindig csak jön, és nem ér véget?)
< Az Úrral való kapcsolatunk nem változik! Minden igeversben említve van az Úr neve.
< Isten kegyelme az ok és az alap a hálaadásra - „Örökkévaló az Ő kegyelme”
<  „És nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége”
<  (4) „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az Ő népe és az Ő legelőinek juhai vagyunk.” = Adj hálát, hogy népéhez tartozol!
v  Ő alkotott: kezed, lábad, szemed, füled, ujjaid, bőröd, fogad… mindened. Kívül és belül, Ő alkotott. Olyan vagy, amilyennek Ő akart megalkotni. Légy hálás érte!
v  Van, akiről eldöntötte, hogy ne legyen magas, ne legyen alacsony, ne legyen csúnya, de ne legyen túl szép sem… Ne tűnjön nagyon ki a többi közül, de legyen belőle egy hűséges apa, egy szerető anya… Rólad van szó!
v  Isten nincs megelégedve a félkész munkával, úgyhogy, még mindig dolgozik rajtad! Míg kiábrázolódik benned a Krisztus.
v  „Legelőinek juhai vagyunk” – de legtöbben inkább pásztorok szeretnénk lenni, nem juhok! Ne mi nem tudjuk, hol vannak a zöld legelők és a csendes vizek! Engedd, hogy Isten pásztoroljon! A bárány teljes függőségben van a pásztorral. Követi. Ismeri a hangját…

II. Hogyan adjunk hálát? – hálaadásunk módja – 1-4. v.
< (1) „Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!” = Adj hálát bizonyságtevéssel!
v  Azt jelenti, hogy kiálts teljes torokkal, hangosan! A hálaadás a szíved és egész lényed mélyéből kell jöjjön.
v  Roland Allen beszél és misszionáriusról, aki Indiában szolgált, egy olyan helyen, ahol az emberek jóllehet egészséges látással, szemmel születtek, de valami miatt egyre gyengült a látásuk, ahogy idősebbek lettek. A misszionárius által kifejlesztett kezelés azonban visszaadta látásukat. Sohasem mondták, hogy „köszönöm”. Ilyen szó nem volt szótárukban. (Mint ahogy a cigányok nyelvében sem lehet ilyen szót találni.) Ehelyett azt mondták, hogy „Elmondom a nevedet!” Vagyis, bárhová mennek, hirdetni fogják majd ennek a misszionáriusnak a nevét, aki meggyógyította őket a vakságból. Erről beszél a zsoltáros: valami olyan történt veled, amit nem tarthatsz meg magadnak. El kell mondanod! Lényed mélyéből kiáltod az örömödet.
< (2) „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel!” = Adj hálát szolgálattal!
v  Nem azt mondja, hogy „szolgáld a gyülekezetet”, „szolgáld a lelkipásztort”, „a bizottságot”, „a zenekart”, vagy egy szervezetet… Az Urat!
v  Amikor bizonyságot teszel, valamilyen áldozatot hozol – az Úrnak szolgálsz! (Mt 25:40). Tedd ezt örömmel! Nemcsak kötelességből, mások figyelméért, hanem az Úrért!
v  5Móz 10:12 – 12 Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből.”
v  2Móz 7:16 – „16 Ezt mondd neki: Az Úr, a héberek Istene küldött engem hozzád ezzel az üzenettel: Bocsásd el népemet, hogy szolgáljanak nekem a pusztában! - de te nem hallgattál rám mindeddig.”
v  Mt 6:24 – „24 Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”
<  (3) „Menjetek eléje vigassággal!” = Adj hálát örvendezéssel!
v  Ebben is az öröm kifejezése van. Isten azt akarja, hogy örülj, hogy boldog légy! Vígan énekelj, örvendezéssel szolgálj, vigassággal menj elébe!
v  Most nézz körbe: örülnek a körülötted levő emberek? Te örülsz nekik?
·      Ha Ő alkotott, akkor Ő a Teremtő.
·      Ha az Ő juhai vagyunk, akkor Ő a Pásztor.
·      Ha bemehetünk az Ő kapuin, akkor Ő a Király.
·      Ha szolgálhatunk Neki, akkor Ő az Úr.
<  (4) „Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az Ő nevét!” = Adj hálát magasztalással!
v  Az ÓSz-ben a Templom Isten jelenlétét mutatta. Amikor beléptek a kapun, akkor Isten jelenlétébe léptek be.

v  Mi már tudjuk, hogy Isten mindenütt jelen van, és mindenkor jelen van.