2013. december 4., szerda

Az Úr Jézus születése - Mt 1:18-25


Az Úr Jézus születése
Mt 1:18-25

I. Jézus születésének feltétele
n   Mária el volt jegyezve Józsefnek. A jegyesség már jogi egyezségnek számított: felbontása következményekkel járt.
n   Mielőtt egybekeltek volna, viselősnek, (áldott állapotban) találtatott a Szentlélektől. Hogyan lehetséges, hogy Mária áldott állapotba kerüljön, anélkül, hogy férfit ismert volna? József ugyanis még nem élt vele. Mária is azt kérdezte, „hogyan lehetséges ez?”
v  Hogyan? „A Szentlélektől”! Ez volt a feltétele a Messiás születésének. „Íme, a szűz fogan az ő méhében…” Megmondta Ézsaiás már 700 évvel korábban!
v  A Messiás születésének feltétele az volt, hogy Mária a Szentlélek által gyermeket foganjon az ő méhében.
n   Felmerül-e benned a kérdés, hogy hogyan szülessen meg az Úr Jézus a te szívedben?
n   Az Úr Jézus születése egy történelmi esemény. De milyen kihatása van a te számodra? Mi szükséges ehhez? Hányszor kell elmondanod a Miatyánkot? Mennyit kell böjtölnöd? Hányszor kell imaházba járnod? Mennyi jót kell tenned? – Elégséges ehhez a te erőd?
n   A feltétele annak, hogy benned megszülessen, nem kevesebb, mint karácsonykor: a Szentlélek hatalma, ereje kell.
v  Ő kell meggyőzzön bűneidről. Teljesen ki vagyunk szolgáltatva a Szentlélek munkájának. „Nem ember akaratából, nem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek”
n   Ha a Szentléleknek nem adsz helyet, akkor benned soha nem születhet meg a Megváltó. Mi képtelenek vagyunk saját erőnkből bármit is tenni.
v  A Szentlélek Krisztust dicsőíti.
n   A hívő emberek arra törekszenek, hogy Krisztus szülessen meg másokban is. De ha csak emberi munka eredménye az újjászületésed, az halva születés! Csak torzszülött vagy, ha a Szentlélek nem munkálkodott benned.
v  Adj hálát, ha benned a Krisztus megfogant és megszületett! Tulajdonítsd Neki a dicsőséget!
n   Máriát az Úr kegyelembe fogadta: „örülj, kegyelembe fogadott”.

II. Jézus születésének eredménye
n   Az Úr születésének az eredménye: szabadulás. „Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből”. Jézus születik, a Szabadító, nem akárki.
v  Ha nem történt bűnből való szabadulás, akkor kétséges, hogy megszületett-e egyáltalán a te számodra.
n   Megszabadultál-e a bűneidből? Nem önerőből, hogy egy-két dolgot elhagytál… hanem teljesen. Krisztus szabadítása megnyilvánult-e nálad?
v  Nagyon sok bűn van. Mulasztásból elkövetett bűn, tettleges bűn, tudatlanságból elkövetett bűn… Mindegyikből megszabadít a megszületett Krisztus. Ezért jött.
n   Ne áltassuk magunkat, hogy megszületett számunkra a Krisztus, ha még a bűnben élünk!
v  A szabadulást a bűnből a bemerítésben szemléltetjük. Ami a valóságban megnyilvánul, azt lehet illusztrálni. A karácsony erről szól: nem kell bűnben élned tovább!
n   A hitvallásunk az, hogy meghaltunk a bűnnek, és nem kell élnünk többé abban. Megfeszíttetett számunkra a világ, és mi is a világ számára.
v  Krisztus megszabadít. Minden bűntől, önmagunktól, önzésünktől is.

III. Jézus születésének jelentősége
n   Ha Krisztus megszületett a Szentlélek által, és megszabadított a bűntől, akkor „Immánuel”- „Velünk az Isten”!
v  A Jeruzsálemi templomot lerombolták, mert dicsőség nélkül maradt. Isten nélkül maradt.
n   De Jézus Krisztus által, Krisztusnak a szívedben való megszületése által van szabadulásod, és veled van az Isten! Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Kicsoda vádolja az Isten választottjait?
v  Szentlélek által születik – Jézusnak, Szabadítónak születik – Isten jelenlétét biztosítja: a Szentháromság munkája ez.
n   Ha ez benned megvalósul, ezt senki sem veheti el tőled. Így lehet igazi karácsonyod.
n   Jézus Krisztus születése pedig így volt… Nálad hogy volt? Legalább három dolgot el kell tudnod mondani: (1) a Szentlélek munkája volt, (2) megszabadított a bűneimből, és (3) most velem van az Isten.
v  Légy kész számot adni a benned levő reménységről: a Krisztus születéséről, benned.
 
Befejezés:
n   Kell adnod egy nevet ma este, a megszületett Gyermeknek. Hogy fogod nevezni?
n   Úgy, hogy: „Köszönöm, nem kell!” Vagy „Jó volt. Jövő karácsonyban újra meghallgatom!” Miért ne adnád neki azt a nevet, hogy „Jézus!”, „Szabadítóm”. Ma este döntened kell. Nevezd nevét Jézusnak! Ő a Szabadító.
(Borzási Pál után szabadon)