2011. január 13., csütörtök

Bibliaolvasó Vezérfonal - 2011. január

Bibliaolvasó Vezérfonal - 2011.

január 2-8
Imaáhítat: Köszönjük meg, hogy 2011-ben is újat kezd velünk az Úr! – Ézs 43:18-21
Bibliaóra:
A szövetséggel járó kötelezettségek - 5Móz 4:1-24. (Aranymondás: 5Móz 4:23)
Reggel:
2. V Kol 1:1-8 - Hálaadás a testvérekért

3. H Kol 4:15 - A Nimfa házánál levő gyülekezet
4. K Róm 10:1 - Könyörgök, hogy üdvözüljenek
5. Sze 1Pt 1:22 - Egymást szeressétek!
6. Cs Filem 1:7 - A szentek szíve felüdült általad
7. P Jak 5:16 - Imádkozzatok egymásért!
8. Szo Ef 1:16 - Szüntelenül hálát adok értetek
Este:
2. V Fil 3:17-4:1 - A mennyei polgárok élete

3. H Ef 2:19 - Háza népe Istennek
4. K 1Jn 3:1-2 - Hasonlóvá leszünk hozzá
5. Sze Lk 14:26 - Szükséges elszakadás
6. Cs Gal 3:26-29 - Isten fiai vagytok
7. P 2Kor 2:12-17 - „Krisztus jó illata vagyunk”
8. Szo 1Kor 6:12-20 - „Dicsőítsétek testetekben és lelketekben”

január 9-15
Imaáhítat:
Könyörögjünk szórványgyülekezeteinkért! – Mt 18:19-20
Bibliaóra: Teljesítsük az Úr parancsait! – 5Móz 5:1-22. 6:4-9 (Aranymondás: 5Móz 6:4-5)
Reggel:
9. V Kol 1:9-12 - Könyörgés a gyülekezet növekedéséért

10. H Tit 1:5 - Hozd rendbe az elintézetlen ügyeket
11. K Róm 7:6 - Lélek szerint szolgálunk
12. Sze Ef 5:15-16 - Jól vigyázzatok, hogyan éltek
13. Cs 2Pt 3:18 - Növekedjetek a kegyelemben
14. P Neh 1:4 - Böjt és imádság a testvérekért
15. Szo Zsid 5:12 - Már tanítóknak kellene lennetek
Este:
9. V Zsid 11:4, 1Móz 4:1-10 - Az hittel áldozó Ábel

10. H 1Krón 29:10-19 - Azt adjuk neked, amit kezedből kaptunk
11. K 1Pt 2:20-25 - Bűneinket maga vitte fel a fára
12. Sze 2Kor 12:15 - Szívesen hozott áldozat
13. Cs Mt 12:1-8 - Irgalmasságot akarok, nem áldozatot
14. P Zsolt 116:12-19 - Hálaáldozatot mutatok be
15. Szo Mal 3:1-6 - Az igaz áldozat reménye

január 16-22
Imaáhítat:
Imádkozzunk Isten népének egységéért! – Jn 17:19-23
Bibliaóra: Elhívás a tanúságtételre – 5Móz 6:10-25 (Aranymondás: 5Móz 6:25)
Reggel:
16. V Kol 1:24- 2:3 - Pál szolgálata és szenvedése Krisztusért

17. H Gal 6:17 - Jézus bélyegeit hordozom a testemen
18. K 1Thessz 2:14 - Ugyanazokat szenvedtétek
19. Sze Ef 3:8 - Minden szent között a legkisebb
20. Cs 2Kor 2:4 - Gyötrődés és szorongás a gyülekezetért
21. P Róm 1:15 - Kész vagyok az evangéliumot hirdetni
22. Szo 2Kor 11:24-25 - Ötször kaptam negyven botütést
Este:
16. V Zsid 11:5-6, 1Móz 5:24 - Az Isten közelében élő Énók

17. H 1Móz 39:20-23 - Eredményessé tette az Úr
18. K 5Móz 4:1-8 - A hozzánk közel levő Isten
19. Sze Zsolt 85:8-13 - Közel van a szabadulás az istenfélőkhöz
20. Cs Ézs 29:13-16 - Hamis közeledés Istenhez
21. P Mt 11:7-14 - Nem született nagyobb nála
22. Szo Ef 3:1-13 - Minden szent között a legkisebb

január 23-29
Imaáhítat:
Imádkozzunk a gyülekezetplántálásokért ! – ApCsel 8:1-4
Bibliaóra: Elhívás a szentségre – 5Móz 7:6-11 (Aranymondás: 5Móz 10:12)
Reggel:
23. V Kol 2:4-15 - A Krisztusba vetett hit szilárdsága

24. H Ef 5:8 - Mint a világosság gyermekei
25. K Jer 14:14 - Hazugságot prófétálnak
26. Sze 1Thessz 2:17-20 - Testben távol, lélekben közel
27. Cs 2Thessz 2:3 - A rászedés sokféle lehetősége
28. P 2Kor 1:20 - Minden ígéret benne lett teljessé
29. Szo Róm 6:11 - Eltemetve és feltámadva Krisztussal
Este:
23. V Zsid 11:7, 1Móz 6:13-14 - Az figyelmeztetést komolyan vevő Noé
24. H 1Móz 19:12-26 - Akik nem vették komolyan a figyelmeztetést
25. K Zof 2:1-3 - Szedd össze magad és szállj magadba
26. Sze Jer 26:1-6 - Talán hallgatnak rá
27. Cs Fil 2:1-4 - A figyelmeztetés célja
28. P Mk 8:15 - Jézus figyelmeztetése
29. Szo 2Jn 1:7-11 - Vigyázzatok magatokra

január 30-február 5
Imaáhítat:
Könyörögjünk a munkahelyi példamutatásért! – Mt 5:13-16
Bibliaóra: Emlékezzünk vissza! – 5Móz 8:1-20 (Aranymondás: 5Móz 8:19)
Reggel:
30. V Kol 2:16-23 - Kegyesség és álkegyesség

31. H Róm 14:7-8 - Közülünk senki sem él önmagának
1. K Jer 7:4 Ne bízzatok hazug szavakban
2. Sze Lk 5:36 - Régi ruha, új folt
3. Cs Ézs 1:13 - Ne hozzatok többé hazug áldozatot
4. P Gal 5:9 - Egy kevés kovász...
5. Szo Ézs 58:6 - A böjt, ami Istennek tetszik
Este:
30. V Zsid 11:8-16, 1Móz 12:1-4 - Abrám elhívása

31. H Ézs 13:1-4 - Elhívott vitézek
1. K 1Kor 1:26-31 - Kiket hívott el Isten?
2. Sze Ef 4:1-3 - Az elhíváshoz méltó élet
3. Cs Róm 11:25-32 - Elhívása visszavonhatatlan
4. P 1Thessz 4:1-8 - Elhívás és tisztaság
5. Szo Mt 22:1-14 - Sokan vannak az elhívottak

február 6-11
MaBaViSz Vasárnap
Imaáhítat:
Könyörögjünk a magyar baptistákért! – ApCsel 1:6-8
Bibliaóra: Éljünk másként! – 5Móz 12:29-13:1 (Károli: 12:29-32) 14:1-2. 15:1-8. (Aranymondás: 3Móz 18:30)
Reggel:

6. V Kol 3:5-17 - Öldököljétek meg... öltözzétek fel...
7. H Mk 9:43-44 - Ha megbotránkoztat téged
8. K Róm 6:19 - Adjátok át tagjaitokat
9. Sze Gal 5:25 - A Lélek szerint
10. Cs Róm 13:14 - Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust
11. P Tit 3:8 - Jó cselekedetekben elöljárni
Este:
MaBaViSz Vasárnap

6. V Zsid 11:17-19, 1Móz 22:1-19 - Az engedelmes Ábrahám
7. H 3Móz 20:22-26 - Az engedelmesség szükséges a szentséghez
8. K 1Sám 15:10-23 - Többet ér az áldozatnál
9. Sze 1Kor 7:19 - Többet ér a külsőségeknél
10. Cs Mt 3:13-17 - Jézus az igazságnak engedelmeskedik
11. P 1Jn 5:1-3 - Az engedelmesség a szeretet jele