2013. december 29., vasárnap

Hogyan kell éljenek a megváltottak? - Kol 1:1-18


Hogyan kell éljenek a megváltottak?
Kol 1:1-18

n Kolossé városa Ázsia hátországában terül el, nem messze Hierapolisztól és Laodiceától. A Kr.e. V. században nagy jelentőségű városnak számított, de Pál apostol idejében már lehanyatlóbban volt. Pál valószínűleg soha nem volt Kolosséban és környékén (Kol 2:1). Talán Timóteus vagy Epafrász (Kol 1:7) evangélizált először Kolosséban. De az is lehetséges, hogy Pál átutazott itt, amikor Troás felé igyekezett.
n A levél írásának oka a Kolosséban uralkodó eretnekség volt: „a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek” küldi a levelet Pál apostol (Kol 1:2). 
n A gyülekezetben levő eretnekséget nem hosszas vitatkozással, hanem Krisztus személyének pozitív ábrázolásával leplezi le Pál (1:14-22). Krisztusban az ember bűnbocsánatra talál (1:14), Krisztus vére által meg lehet békülni az Istennel (1:20-22), a kereszt az ember elleni adóslevelet eltörölte (2:14).
n Pál beszél arról, hogy hálát ad a Kolosséban élő szentekért, könyörögve érettük. Nem szűnik meg értük imádkozni! Elmondja, hogy Jézus Krisztus: Isten, az egész teremtés elsőszülöttje, örököse. Továbbá, beszél a megváltásról, arról, hogy ez miben áll, mit jelent.
n A 10-11. v. áll most előttünk: milyen következményei vannak a megváltásnak? Hogyan kell éljenek, járjanak a hívők? Ha megszabadultunk, akkor az életünk megváltozott.

I. Méltóan az Úrhoz
n Mi az ami méltó az Úrhoz? Milyen viselkedés, beszéd, öltözet, szolgálat, áldozat méltó Istenhez?
n Dávid, amikor áldozatot kívánt vinni az Úrnak, azt mondta, hogy nem akar az Ő Istenének ingyen való áldozatot vinni (2Sám 24:24). Az nem méltó az Istenhez.
n Amikor Ábrahámtól kérte az áldozatot, az egyetlent kérte, a legdrágábbat, Izsákot?
n Milyen élet méltó az Úrhoz, aki az Ő Fiát nem drágállotta?
n Az ifjú pár megtiszteli egymást és a vendégeket, mert ünneplőbe öltöznek. Istenhez is méltó az ünnepi ruha. Szentséges öltözet méltó Hozzá.

II. Teljes tetszésére
n Azért imádkozik, hogy betöltessenek az Isten akaratának teljes ismeretével. Csakis úgy élhetünk az Ő tetszésére, ha ismerjük az Ő akaratát.
n Kinek a kedvébe akarunk járni? Néha hallunk olyan imádságot, amely az emberek tetszését keresi? Tedd fel a kérdést: kinek akarsz tetszeni?

III. Gyümölcsözve, minden jó cselekedettel
n Isten elvárja, hogy életünk gyümölcsöző legyen.
n Jn 15:1-8 – sok gyümölcs, még több gyümölcs – ebben dicsőíttetik meg az Atya. Ez van Isten tetszésére, és ez méltó az Úrhoz.
n Teremjük a megtérés gyümölcseit. „Gyümölcseiről ismeritek meg őket.”

IV. Növekedve Isten megismerésében
n Hitben, szeretetben, szolgálatban („többre bízlak ezután…”)
n A megszületett gyermeknek növekednie kell. Megtérésünk óta hol tartunk most? Növekedtünk-e?

V. Megerősíttetve
n Ezt Isten cselekszi, mert az Ő erejére van szükség.
n Kitartásra, hosszútűrésre, örömmel.
n „Mindenre van erőm a Krisztusban”. – Fil 4:13.
n „Amikor gyenge vagytok, akkor vagyok erős.” – 2Kor 12.