2009. szeptember 29., kedd

Vezető lelkipásztor választása Kárpátalján

http://www.karpatalja.baptist.hu/
2009. szeptember 26-án vezetőség-választási konferenciára jöttek össze a beregszászi baptista imaházba a Kárpátaljai Magyar Baptista Gyülekezetek küldöttei és lelkipásztorai. Szikszai Kálmán a 70. életévét betöltve úgy gondolta, hogy visszavonul a több, mint két évtizedes vezetői szolgálatából és átadja a felelősséget fiatalabb szolgatársainak. Így kerülhetett sor arra, hogy a gyülekezetek két jelölt közül választhattak: Cidor Lajos guti lelkipásztor és Nehra Bálint beregszászi lelkipásztor közül. A konferencián részt vettek a kárpátaljai ukrán baptista vezetők is és igeszolgálataikkal építették a résztvevőket, emlékeztetve őket a Krisztus teste iránti felelősségre.

Ezután következett Szikszai Kálmán leköszönő vezető beszámolója. Elmondta, hogy hiányérzete van és egyáltalán nincs megelégedve azzal, amit az elmúlt években tehetett. Ezek után bátorította a hallgatókat, hogy tovább folytassák a lelkek megmentését.

Miután Szikaszai Kálmán beszámolt munkájáról, következett az új jelöltek meghallgatása. Először Nehra Bálint mondta el látását, hogy mit és hogyan szeretne tenni. Bálint arról beszélt, hogy csoportmunkában gondolkozik. Nem egyedül szeretné vezetni ezt a közösséget, hanem megosztaná a felelősséget, továbbá fontosnak tartja, hogy a kárpátaljai magyar baptista közösségnek külön pénztára és pénztárosa legyen, hogy a felmerülő gyülekezeti szükségletek betöltése világos és átlátható legyen. Cidor Lajos elmondta, hogy teljes mértékben egyetért Bálint javaslataival és ő még fontosnak tartaná olyan vezetők kinevezését, akik külön a gyerekek és külön a fiatalok felé szolgálna, továbbá szorgalmazná, hogy gyülekezetekben női imaháló alakuljon ki.

Miután a jelöltek elmondták látásukat, a küldöttek szavazócéduláit összegyüjtötték. A megszámlálást 3 testvér végezte nyílvánosan. Majd következett az eredményhírdetés. A szavazócédulák alapján Cidor Lajos 8, Nehra Bálint pedig 17 szavazatot kapott, így ő lett a kárpátaljai magyar baptista közösség új vezetője.

Isten kegyelméből az esemény békességben telt. Kívánjuk, hogy a Szent Szellem az új vezetőnek adjon bölcsességet, szelídséget és türelmet a vezetéshez. Adjon látást és mennyei erőt, hogy ez a közösség előre haladjon és további misszióterületeket foglalhasson el.