2013. március 15., péntek

Isten országának növekedése - Mt 13:31-35

 
Isten országának növekedése
Mt 13:31-35
 
I. A mustármag példázata
<  Az előbbi példázatok elbátortalaníthatták a tanítványokat...
v A magvető példázatánál csak a negyedik talaj volt „jó” talaj – 25%.
v A búza és konkoly példázatánál csak akár 50%-ban kompromittálta az ellenség a termést.
<  Az ezeket követő két példázatot úgy tekintették (Khriszosztomosz, Aranyszájú szent János), mint a tanítványokat bátorító példázatokat, amelyek Isten országára vonatkoznak.
v A mustármag és a kovász példázata Isten országának különleges növekedéséről szól. A külső és a belső növekedéséről.
<  Egy kis háttér információ.
v A mustármag ismert csípős fűszer volt már az Úr Jézus idejében is. Használták gyógyszerként is, hatása miatt.
v A kertbe vetett magok között a legkisebb volt. Három méter magasra is megnőtt.
v Ősszel ágai megkeményedtek, és sokféle madarak menedékére szolgált.
<  Közmondásként szerepelhetett, kis mérete miatt.
v Máskor az Úr a hitre alkalmazta (Mt 17:20).
<   A példázat azt mutatja, hogy Isten országának kicsi kezdete lesz.
v Ezt a próféták is megjövendölték. Ézs 11:1. 53:2-3. Dán 2:35b. 44. kis kő...
v Az Isten Fia egy megvetett vidéki faluban nőtt fel.
v Nem jelent meg nyilvánosság előtt, csak miután 30 éves lett.
v Két-három évet tanított, főképp a környező falvakban, és néha Jeruzsálemben. „Elközelített a mennyeknek országa!”
v Egy néhány követőt nyert, a tudatlanabbak és szegényebbek közül.
v Ellenségei kezébe került, és csúfos halált halt a kereszten.
v Ilyen volt az Isten országának kezdete.
<  De e kicsiny kezdetet nagy növekedés követte.
v Mint Dánielnél a kis kő... (Dán 2:35) nagy heggyé nőtt!
v Az I. században ez beigazolódott. 
v A tanítványok száma már Pünkösd napján több mint 3000-re nőtt. (ApCsel 2:41-42)
v Hamarosan a férfiak száma 5000 lett (ApCsel 4:4)
v Sokasodni kezdtek – ApCsel 6:7
v Júdeában, Galileában és Samáriában – ApCsel 9:31
v Évekkel később sok ezerről olvashatunk, Jeruzsálemben – ApCsel 21:20
<  Ez a növekedés jót tett a világnak, mint a mustármag ágai a madaraknak.
v Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség, és Szentlélek által való öröm – Róm 14:17
v Nyugalmat ad azoknak, akik Hozzá jönnek – Mt 11:28-30
<  Az Isten országa ma is tovább növekszik.
<  Vegyünk figyelembe előbb egy matematikai lehetőséget:
v 20 tanítvánnyal kezdve, ha mindegyik csak egy bűnöst térít meg az Úrhoz,
v az 1. év után lennének 40-en.
v 5 év után – 640
v 10 év után 20,480 – több mint 20.000
v 15 év után 655,360
v 20 év után 20,971,520 – több mint 20.000.000
v 25 év után 1,342,177,280
v 27 év után 5.368.709.120
v 28 év után 10,737,418,240... – több mint 10.000.000.000
v És csak annyiba kerülne, hogy évente egy lelket hozzunk az Úrhoz!
 
II. A kovász példázata
<  A kovász a belső, láthatatlan átalakulást szemlélteti.
v Falusi emberek még emlékeznek rá, hogyan sütötték régebben a kenyeret.
v Korán felkeltek. Sőt, már egy nappal korábban el kellett készíteni a kovászt, amit beledagasztottak a lisztbe, majd hagyták, hogy megkeljen. Azután szakasztó kosarakba tették, és a megfelelően befűtött kemencében megsütötték.
v De minden alkalommal hagytak egy kevés kovásznak valót, a következő sütéshez.
v (Ezért van az, hogy a zsidóknak volt „kovásztalan kenyerek ünnepe”, mert ha a kovász megfertőződött valamilyen kórokozóval, a kovász minden alkalommal tovább vitte a fertőzést egészen addig, amíg egy teljes hétig kovásztalan kenyeret ettek.
<  Az Ige befogadása, az Isten országa tehát egy lehetőség a változásra.
v Kezünkben a MAG, az Isten Igéje!
v Romolhatatlan mag – 1Pt 1:23-25
v Nem tér vissza üresen – Ézs 55:10-11
v Az első két példázat arra utal, hogy nem mindenki fogadja a jó magot, és nem mindenki terem gyümölcsöt. De a magban, bármilyen kicsi, benne van a növekedés lehetősége, és benne van az átalakító hatalom. Tartozzunk azok közé, akik „szelídséggel fogadják a beléjük oltott Igét”.
<  Emberekre van szükség!
<  Lelki látással rendelkező emberekre.
v Akik nem az almára néznek, és számolják a magvait, hanem
v a Magra néznek, és látják benne az almákat!
<   Olyan emberekre, akik Isten országát első helyre teszik életükben. (Mt 6:33) Aki átélték, megtapasztalták hatalmát.
v Akik nem engedik, hogy e világ gondjai, a gazdagság csalárdsága és az élet gyönyörei megfojtsák az Igét szívükben.
Mindenre van erőm a Krisztusban, Aki engem megerősít! Fil 4:13