2014. április 10., csütörtök

Viszonyulások Isten Igéjéhez - 1Kir 13:11-32


Viszonyulások Isten Igéjéhez
1Kir 13:11-32

<  Egy Júdabeli ember ünneprontó módon félbeszakítja Jeroboám borjú-tiszteletét. Az ítélethirdetés után azonnali jelet jövendöl és az be is teljesedik!
v  Jeroboám meggondolja magát – de a prófétát nem lehet megvesztegetni!
<  Sok kérdés vetődik fel: miért nem ehetett ott kenyeret? Miért más úton kellett visszatérnie (mint a bölcsek – Mt 2-ben)? Később miért ült le egy fa alatt?
v  A kérdéseinkre nem kapunk választ. Miért? Azért, mert ezek nem fontosak. Ami igazán fontos, az világosan közölve van. Isten Igéjéről van szó. Az Ige áll a központban.

I. Jeroboám - aki hallotta, de nem fogadta Isten Igéjét
<  Pedig csodák bizonyították annak igaz voltát. Istentől jövő Ige volt: ez kegyelem!
v  Három csoda sem hozhatott megtérést annak, akinek az Ige nem kellett.
<  Biztos prófécia volt: még a Jósiás nevét is megnevezte, aki 300 évvel később élt.
v  Lásd: Ézs 44:28. 45:1. 13. Isten mindent tud!
<  Jeroboám elutasítja a próféciát, de el akarja fogatni a prófétát! Mi is van, aki az igehirdetőre haragszik, mert felfedi a bűnét!...
v  Pedig nem az igehirdető a hibás az üzenet tartalmáért! Lásd: Mikeás, Jeremiás, Ezékiel...

II. A Júdabeli próféta – aki hirdette, de nem cselekedte Isten Igéjét
<   Mert egy öreg, bétheli kollégája hazudott neki. Péld 25:26.
v  Hallgat a hazugságra, pedig kétszer is idézi, hogy az Úr neki mást mondott! – 8-9. v. 16-17. v.
<  Íme, a győzelmek után jönnek a próbák is!
v   Mint Illésnél: 1Kir 18 és 19.
<  Tudhatta volna, hogy Isten nem vonja vissza parancsait! Elfogadott egy hamis kijelentést, pedig neki világos kijelentést adatott!...
v  1Jn 4:1. 2Pt 3:3. 2Pt 2:1-2. Az Ige elég kellett volna legyen.
<  Hazasietés helyett, leült egy fa alatt... Elmélkedett? Sajnálta a lakomát és a jutalmat, amit a király felkínált? Pedig alig 10 km volt a határig...

III. A Béthelbeli próféta – aki hazudott és nem az Isten Igéjét hirdette
<  Hazudott – ezzel halálba küldte Isten emberét.
v  Félrevezette kollégáját.
v  Ironikus, hogy ezek után még siratja is, amikor eltemeti: hisz ő ölte meg!
<  Persze, az Isten embere nem kellett volna hallgasson rá – de neki meg nem kellett volna hazudnia!
v  Isten Igéjével nem tanácsos játszani! A kétélű kard nem játék!
v  Egyik éle az igehirdetőt, a másik a hallgatót vágja.
v  „A te szádból ítéllek meg téged...” (Lk 19:22)
<  Állítólag Spurgeonhoz jött egy fiatalember: „Isten azt mondta nekem, hogy csütörtökön a Tabernákulumban kell prédikálnom!” Erre a nagy prédikátor így válaszolt: „Ha nekem is azt fogja mondani, akkor meglehet. Másképp én fogok prédikálni.”
<  Csodálkozhatunk, hogy ennek a hamis prófétának Isten később Igaz igét ad a szájába!
v  Igen, mert a hamis próféták is mondhatnak néha igazat. Még Bálám szamara is. Még a kövekből is támaszthat fiakat... (Mt 3:9)
<  Lehetsz eszköz Isten kezében, és mégis méltatlan. Nem mindegy, hogy mit hirdetsz.
v  Lásd: Mt 7:21-23.
v  Egy igazmondás nem ment fel a hazugmondás ítélete alól.
v  1Pt 4:17-18 – Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?”
v  Péld 11:31 – „Íme, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!”
<  Hazug próféta ez: Igaz próféta nem lakott volna Béthelben. Fiai mit kerestek a bálványavató ünnepségen?
v  Ha igaz lett volna, talán őt küldte volna az Isten Jeroboámhoz, nem egy Júdabelit.
v  A próféták és a lelkipásztorok között különbség van!

IV. Az oroszlán – aki cselekedte Isten akaratát
<  Lényegében itt egyedül ő az, aki engedelmeskedik Istennek.
v  Kissé excentrikus oroszlán: nem bántja sem az embert, sem a szamarat. Nincs étvágya?
<  Isten kézjegye ez! Megmagyarázhatatlan eset, hogy világos legyen mindenki előtt: ezt Isten cselekedte!
v  Ha széttépte volna a prófétát, és legalább megkergette volna, kissé traumatizálta volna a szamarat...  De nem így tett. Ha másképp történt volna, azt meg lehetett volna magyarázni, hogy véletlen vadállat-támadás áldozata lett... Szegény, áldozatul esett... Milyen veszélyesek az utak manapság...
v  De itt minden jel arra mutatott, hogy ez nem véletlen vadállat-támadás volt. Itt Isten cselekedett, és az oroszlán isteni parancsnak engedelmeskedett! Ítélet-végrehajtás történt.
v  Így használta fel Isten a filiszteusokat, később az asszírokat és Nabukodonozort...

Befejezés:
<  Mit teszel Isten Igéjével, Hogyan viszonyulsz hozzá?
<  „Mit mondunk azért ezekre?” - Róm 8:31.