2013. június 17., hétfő

PÉLDÁZATOK: A nagy vacsora - Lk 14:15-24-27

A nagy vacsora

Lk 14:15-24-27

 

I. A királyi vacsora és királyi meghívottjai
n  A vacsora készítésére kiküldték a meghívókat, néhány nappal korábban. Ám az órát nem közölték: amikor a vacsora elkészült, a szolgák kimentek, hogy a meghívottakat értesítsék. Nagy illetlenség volt akkor visszamondani a meghívást!
v  Aki a vacsorát készítette: Isten.
v  A meghívottak: a zsidók.
v  A város utcáin és szorosain lévők: a vámszedők és bűnösök.
v  Az utakon és sövényeken lévők: a pogányok.
n  „Kényszerítsetek”… - Ezt Ágoston arra használta, hogy igazolja a vallásos üldözést. Parancsként értelmezték az erőszakos térítésre. Ezzel védték az inkvizíciót, az eretnekek elleni kampányt, mindazt, ami a keresztyénség szégyene. Pedig az egyetlen erő, aminek kényszerítenie kell minket, az a Krisztus szeretete (2Kor 5:14).

II. A királyi meghívottak mentegetőzése
n  Az első „szántóföldet vett” – a vállalkozása akadályozta meg. A munkába annyira bele lehet merülni, hogy nem marad idő válaszolni Isten hívására.
n  A második öt iga ökröt vett, és azokat kell kipróbálja. Az új elbitorolta Krisztus meghívását. Új kocsi, új ház, új játék, új hobby, új barátság… elveszi az Istennek járó időt.
n  A harmadik feleséget vett. Bizonyára 5Móz 24:5-re gondolt: „Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet; egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, akit elvett.” A jó dolgok is kiiktathatják az életünkből Istent!

III. Az Isten országának jellege
n  Vacsora – ez jelképezi a példázatban az Isten országát.
n  Máshol, a szőlőben való munkálkodásról, a talentummal való kereskedésről van szó, de itt a vacsora bizonyára örömre utal.

n  Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. – Róm 14:17.