2010. október 15., péntek

Külmisszió, belmisszió

Tegnap Kárpátalján voltam, Beregszászon, Zápszonyban, Ungváron és Munkácson. Azt vizsgáltuk, miként segíthetünk az ottani misszióban.

Pár évvel ezelőtt hivatalosan is felkértek, hogy kapcsolódjunk be az ottani missziómunkába. Annak ellenére, hogy azt volt aki "sajnálatos dolognak" tartotta, nekünk már akkor volt erre vonatkozó látásunk, de konkrétan még nem tehettük sokat. Reméljük, hogy a jövőben többet is tehetünk a kárpátaljai baptista misszió előmozdításában.

Vajdaságba két házaspárt küldtünk ezen az őszön, akik felváltva segítenek az ottani kezdeményezésekben. Előbb Baricsán István és neje, majd Tóth Zoltán és neje költöznek oda egy időre, segíteni. Januárban a gyülekezetek is bekapcsolódhatnak e külmissziós kezdeményezések támogatásába.

Ma a Teológián voltam, Nagyváradon, tanítani. Holnap menyegzői istentiszteleten veszünk részt ugyancsak Nagyváradon: a menyasszony, Elekes Krisztina, egy ideig (két évig) a miénk volt, amíg Marosvásárhelyen tanult.

Vasárnap délután szándékozom részt vennei Ákoson, a roma gyülekezet bemerítési ünnepélyén. Persze, magyarul fogok prédikálni! Szeptemberben angolul kellett prédikálnom, minden nap, három héten át, Észak Írországban, Angliában és Skóciában. De itthon jól esik a magyar szó.

Sikerült felszerelni orgonánknak azt a három sípsorát, amelyek két oldalra, a falra lettek kihelyezve, tőkéstől, szélládástól. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy legalább ennyi bent szóljon majd, a nagy teremben. A többi harminc sípsor (regiszter) az orgona számára készített helyen lesz felállítva, a szószék fölött. Reméljük, hogy húsvétra már használható állapotba kerül az egyik manuál és a pedál (húsz regiszter).

A jövő héten Bukarestben leszünk, az Unió tanácsülésén (kedden). Szerdától pedig a Maros megyei új gyülekezetek közül látogatunk meg néhányat, főképp, amelyek építkezésben vannak: Körvélyfáját, Marossárpatakot és Abafáját. Isten áldjon meg minden imádkozót!