2014. február 7., péntek

A tíz szűz példázata - Mt 25:1-13


A tíz szűz példázata
Mt 25:1-13

n  Az utolsó idők jelei
v  Antikrisztusok, Izráel, üldözés, katasztrófák, világmisszió.
v  Egy példázat mindig jelképes szemléltetése a realitásnak, ez esetben annak, ami történni fog.
n  Nem a menyasszony, hanem a vőlegény van a központban.
v   Jel 1:7 – „Íme, eljön a felhőkön…”
v  Jn 14:3 – „Elmegyek, hogy helyet készítsek…”

I. Hívőkről szóló példázat
n  Mindannyian szüzek voltak.
n  Mindannyian várták a vőlegényt.
n  Mindannyian elaludtak.
n  Mindegyiknek volt lámpása.
n  Mindannyian kimentek a vőlegény elébe.
v   De nem készültek fel mindannyian a vőlegény fogadására.
n  Vajon mit jelent az olaj? A Szentlélek jelenlétét?
v   Bármit jelentene is, egy bizonyos: „megvolt a kegyesség látszata…” – 2Tim 3:5.
v  A látszat csal!
n  Azért maradtak kívül, mert elmulasztottak tenni valamit. (Nem azért, mert elkövettek valamit.)

II. A személyes felelősség fontosságáról szóló példázat
n  A vőlegény megérkezett, épp akkor, amikor nem várták!
v   A jelek mutatják, hogy jönni fog. 1Thessz 4:16.
n  Az az olaj a lámpásban egy személyes dolog! Vagy van, vagy nincs.
v   A gazdag és Lázár történetében még Ábrahám sem segíthetett gazdag fiának...
v  Nem segíthetett Mózes, Jeremiás, Pál… Nem menthették meg népüket.
v  A megmenekülés ilyen személyes felelősség.
n  Készülj fel! Ne hagyd az utolsó órára!
v   Ahogyan nem hagyod az utolsó órára a felkészülést a vizsgádra, a betegséged kivizsgálását, a házasságra való felkészülést, ugyanúgy, a Jézussal való találkozást sem hagyhatod az utolsó órára. Készülj fel most!

III. Az Úr váratlan megjelenéséről szóló példázat
n  1Thessz 4:16 – „Mert maga az Úr riadóval…” 17. v. – „Elragadtatunk…”
n  2Pt 3:8 – „Nem késik az Úr az ígérettel…”
v   1000 év, mint egy nap, egy nap, mint 1000 év…
v  Idejében fog jönni! Lk 12:38- a II. vagy III. őrváltáskor.
n  A felkészülés nem halasztható az utolsó órára.
n  A kegyelemnek ideje van.
v   Lásd: a terméketlen fügefát, amelynek még adatott egy év…
v  „Bezáraték az ajtó…” (2Tim 4:21). 2Kor 6:2. Zsid 4:17.

Befejezés:
n  Az első században sokan úgy gondolták, hogy az üdvösség, az elragadtatás, az örök élet még az ő idejükben megvalósul, elkezdődik. Ez az elképzelés az Úr Jézus szavaira épült.
v  „Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek”… „magamhoz veszlek titeket”. Ezt úgy értették, hogy nem fognak meghalni, hanem elragadtatnak.
n  Minden hívőnek így kell gondolkozni! Még akkor is, ha az Úr eljövetele még jóval távol van.
v   Ti is azért legyetek készen!