2009. április 7., kedd

Ünnepi Igék - imaáhítatra

Mivel a Vezérfonalból az idén kimaradtak az ünnep(ek) második és harmadik napjára előirányzott imaáhítati igék, ezeket itt közlöm, ahogyan azok meg kellett volna jelenjenek. Kérem, ahol szükség van rá, hozzátok az érintettek tudomására!

Április 10 - Nagypéntek
Imaáhítat: 1Pt 3,18 - Könyörögjünk, hogy a kereszt üzenete által sokan Istenhez legyenek vezetve.
Délelőtti igehirdetés: Jn 18,12-27 - A szenvedő Messiás kihallgatása
Délutáni igehirdetés: A szenvedő Messiás kínos kereszthalála

Április 12 - Húsvétvasárnap
Imaáhítat: Ef 1,15-23 - Imádkozzunk, hogy Isten hatalmának ereje meglássék rajtunk is, hívőkön!
Délelőtti Ige: Mk 16,1-12 - A feltámadott Krisztus hírnökei
Délutáni Ige: Jn 20,19-21 - Jézus a középen

Április 13 - Húsvéthétfő
Imaáhítat: ApCsel 1,8 - Kérjük, töltsön be Szentlelkével, hogy tanúi lehessünk feltámadásának!
Délelőtti Ige: 1Kor 15,1-11 - Krisztus feltámadásának tanúi
Délutáni Ige: Mt 28,1-10 - „Jöjjetek, lássátok! Menjetek, mondjátok!”

Április 14 - Húsvétkedd
Imaáhítat: Fil 1,20-26 - Imádkozzunk, hogy mi is elmondhassuk Pállal együtt: Nekem az élet Krisztus!
Délelőtti Ige: Luk 24,36-49 - Kétség és bizonyosság
Délutáni Ige: 1Kor 15,35-57 - Diadal a halál fölött


Május 21 - Mennybemenetel napja
Imaáhítat: Dán 7,13-14 - Adjunk hálát az Úr Jézus örökkévaló országáért és uralmáért!
Délelőtti Ige: Jel 1,1-8 - Az eljövendő Jézus dicsősége
Délutáni Ige: Jn 13,31-36 - Betekintés a mennybemenetel titkaiba


Május 31 – Pünkösdvasárnap
Imaáhítat: 1Kor 2,1-5 - Könyörögjünk, hogy szolgálatunk Léleknek és erőnek megmutatkozása legyen!
Délelőtti Ige: ApCsel 2,1-13 - A Szentlélek kitöltetése
Délutáni Ige: Lk 11,9-13 - Az Atya adománya

Június 1 – Pünkösdhétfő
Imaáhítat: Zsid 10,14-17 - Adjunk hálát a Lélek bizonyságtételéért!
Délelőtti Ige: Jn 16,4b-15 - A Szentlélek munkája
Délutáni Ige: Ef 4,1-10 - A Lélek egysége

Június 2 – Pünkösdkedd
Imaáhítat: 1Thessz 1,6-7 - Könyörögjünk, hogy a Szentlélek örömével fogadhassuk az igét a szorongattatások között is!
Délelőtti Ige: Mt 12,31-37 - A Szentlélek elleni bűn
Délutáni Ige: Zak 12,1-11 - A könyörület és könyörgés Lelke