2013. március 11., hétfő

Isten Igéjének fogadása - Mk 4:1-20. (Mt 13:1-9. 18-23)

 
Isten Igéjének fogadása
Mk 4:1-20 (Mt 13:1-9. 18-23)
 
n Ez a példázat megtalálható mindhárom szinoptikus evangéliumban. Állítólag a Márk evangéliumában volt először leírva, és a másik kettőnek hozzáférése volt ehhez.
n A tengerparton, Genezáret tava partján hangzott el. Jézus hajóból beszélt. A példázat egy mindennapi történet, amellyel az Úr lelki üzenetet kíván átadni.
v  Jézus a magvető. De a tanítványok is azok.
v  A mag az Isten igéje. A földek az emberek szíve.
n Egyik legismertebb példázata Jézusnak, amely figyelmeztet, hogy legyünk készséges hallgatói az igének, és gyümölcsözők.
 
I. A magvető és a mag
n Előbb elszórták a magot, a föld felszínére, egyenletes lépésekkel haladva, és aránylag egyenletesen szórva mindenhová – majd azt bele szántották a földbe.
n Mivel nem volt pontos magvetési lehetőség, a magok közül némely terméketlen helyre esett.
n A mag: Isten Igéje.
n De az Igét befogadó emberek is magok: a világosság fiai.
 
II. A négyféle talaj
n Az útszél közel volt. A madarak is mindig ott voltak. „Azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívükbe vetett Igét.”
n Jézus elutasítással találkozott. Mt evangéliumában vitától vitáig olvashatunk, a szombatnapon való kalásztépésről (12:1-8), gyógyítás szombaton (12:9-14), Belzebúbbal való szövetséggel vádolják (12:22-32), amelyet az Úr kemény szavakkal elutasít (12:33-37). Az ő anyja és testvérei vártak rá odakint, amelyre az Úr a kapcsolatok új szintre helyezésével válaszolt (12:46-50). Nagy nép követte és sokakat meggyógyított (12:15-21).
v  A példázatok „ugyanazon a napon” voltak elmondva (Mt 13:1), nagy néptömeg előtt. „Ismét kezde tanítani a tenger mellett.”
v  A magvető/négy föld példázatával a tanítványokat bátorítja, hogy ne keseredjenek el, ha elutasítással, eredménytelenséggel találkoznak.
n Példázat: héb. māšāl = átvitt értelmű beszéd, példázat, példabeszéd, mese, találós mese. Jézus az elutasítás miatt beszélt példázatokban: Ézs 6:9-10.
 
n A köves talaj meg általános jelenség Izráel földjén. Ha kevés volt a talaj a szikla fölött, a kő hamar felmelegedett alatta, és éjjel is ontotta a meleget, hamar kicsíráztatva a magot. De a további nagy meleg kiszárította a szárba szökkent növényt, amely elpusztult, mielőtt termett volna valamit.  *ʘ - a sérülékeny vetés (ha nincs gyökere).
v  A Mt 13:20-21 v. szerint a nap melegének jelentés: „nyomorúság vagy üldözés”. „Ha nyomorúság vagy háborúság támad az Ige miatt, azonnal megbotránkoznak” – 17. v.
v  Hamar és nagy lelkesedéssel fogadják az Igét. Megtérnek. Aláírnak mindnet. Lelkesednek. De a tanítványságnak ára van… „Sietve házasodtunk össze…” „Lázasan nem tudtam józanul gondolkozni.” Amilyen hamar elindultak, olyan hamar visszafordultak.
n Pedig az ellenség támadására számítani lehet! (Mt. 5:11-12; 10:16-25) Kitartásra van szükség! (Mt 23:34-36; 24:9-13)
 
n A föld szélén tövisek nőttek. Ezek is elhullatták magjaikat, és együtt nőttek a jó vetéssel. Jóllehet ugyanazon felételeknek örvedhettek, a tövis jobban nőtt, és megfojtotta a vetést. „19 De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az Igét, és gyümölcstelen lesz.”
n Nem tudja a magvető, hogy némely mag terméketlen lesz? De igen tudja. És mégis szórja a magot, ha kell, tékozolva is.
v  A gyülekezet is ilyen nagylelkűen, áldozatkészen szórja a magot: távoli népek között, alvilági gettőkban… néha a magvetőt is megölik. Vagy eltölti életét, anélkül, hogy eredményt látna. Órákat tölt el felkészüléssel és az igehirdetés elkészítésével, hogy azt néhány embernek elmondhassa. A példázat szerint: nem kell aggódnunk azért, mert a munkánk eredménytelen! Csak vesd a magot! A többi Isten dolga.
n Van itt egy folyamat: az első mag ki se csírázott. A második kicsírázott, de nem élte túl a meleget. A harmadik felnőtt, ugyan, mégsem termett. Ezek nem hoztak semmi hasznot a magvetőnek.
v  „Töviset és bogáncsot teremjen neked a föld”… 1Móz 3:18.
n A magot táplálni kell! Az aggodalmaskodás nem táplálja. „Keressétek először Istennek országát…” (Mt 6:25-33). Egyébre fókuszálni – céltévesztést jelent. Milyen egyébbre lehet fókuszálni és aggodalmaskodni? – Pénz, és amit pénzzel fizetünk: adósság, munkahely, adók, nyugdíj… Társadalmi problémák, terrorizmus, háborúk, erőszak, gazdasági hanyatlás…
n A pénz szerelme minden rossznak gyökere – 1Tim 6:10. A gazdag ifjú szomorúan távozott, mert a gazdagságban bízott – Mt 19:16-22. Mk 10.
 
n A negyedik esett jó földbe. A termés abban az időben hétszeres vagy tízszeres volt. Még ötven évvel ezelőtt is, csak alig tizenötszörös, vagy húszszoros termést lehetett elérni. Ha harminc annyit termett, az igazán rendkívüli! Jézus szavai bátosítanak: a negyedik föld termése kárpótolhat a többi vesteségért.
n A plántáló ésöntöző nem valami… Isten adja a növekedést! (1Kor 3:7)
v  Ki a jó föld? „Akik hallják az Igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek” – 20. v. Ez tehát a lényeg: a gyümölcstermés.
v  Ha valaki hallja az Igét a mennyeknek országáról” – Mt 13:19.
n A probléma, ha nem érti – a Sátán kikapdossa az Igét a szívéből. Aki nem érti = nem fogadja és nem akar aszerint élni.