2015. szeptember 29., kedd

A négy „vérhold” spekuláció

A négy „vérhold” spekuláció
2015, szeptember 28.
(David Cloud után, röviden)

John Hagee 2013-ban írta a „Négy vérhold” című könyvét, amelyben bibliai igazságokat ötvözött hiábavaló emberi spekulációkkal. Fő mondanivalója abból állt, hogy egy sor közelgő ritka holdfogyatkozás összhangba kerül a zsidó ünnepekkel, amely nagy fontosságú prófétai eseményeket jeleznek. Erre utal a könyv alcíme: „Valami hamarosan változni fog”.

A könyvet nagy példányszámban vásárolták meg a sekélyes hitű evangéliumi hívők, akik „az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak”. (2Tim 4:3-4)

A könyvben ilyen dramatikus megállapítások olvashatók:
„A világ történelme hamarosan mindörökre megváltozik… erről beszél a közelgő négy vérhold… lesz-e, aki meghallja?” (Kindle változat, 326-328)
„Folyasd az olvasást, mert ez az üzenet Istentől olyan sürgős, hogy Isten szuverén módon pontos vonalba állította a napot és holdat, hogy tetrádot alkosson, egymást követő négy vérholdban. (Kindle változat, 498-501)
„Isten ezzel kiált nekünk: valami rendkívüli dolog fog történni hamarosan.” (Kindle változat, 2568-2572)
„A négy vérhold majdnem itt van. Készen vagy-e?” (Kindle változat, 244)

Ezek a kijelentések a következő TÉVES értelmezésre támaszkodnak:

(1) Azt feltételezi, hogy a vörös színű holdfogyatkozás ugyanaz, mint a prófétai kijelentés arról, amikor a nap elsötétedik, és a hold vérré változik. „Csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja.” (Jóel 2:30-31. ApCsel 2:19-20) Lásd még: Mt 24:29. Lk 21:25-26. Jel 6:12-13. A valóság az, hogy a tetrádoknak és holdfogyatkozásoknak semmi közük sincs azokhoz az égi jelenségekhez, amelyekről a próféciák beszélnek.

(2) Azt feltételezi, hogy az utóbbi 500 évben észlelt tetrádok, amelyek zsidó ünnepekre estek, dramatikus események tanúi voltak, és ezért a 2014-2015-ös tetrádok is dramatikus események tanúi lesznek. Szerinte az 1493-94-es tetrád a zsidók Spanyolországból való kiűzetésével kapcsolatos, az 1949-50-es tetrád a modern Izráel állam megalapításával kapcsolatos, az 1967-68-az tetrád a hatnapos háborúval kapcsolatos. Ám ha jobban megfigyeljük, az említett események nem estek a tetrádok idejére! Csak spekulációval hozhatók összefüggésbe: a zsidók kiűzetése Spanyolországból 1492-ben volt, nem pedig 1493-94-ben. A modern Izráel megalapítása 1949-ben történt, míg a tetrád 1950-ben ért véget. A hatnapos háború 1967-ben volt, míg a tetrád 1968-ban ért véget. Tavaly a tetrádok április 15-re, október 8-ra, az idén pedig április 4-re és szeptember 28-ra estek. Nincs semmi bizonyíték arra, hogy ezek valami isteni jelt mutatnának. Ezek csak John Hagee számára jelentenek természetfeletti eseményt.

(3) Azt feltételezi, hogy Isten mennyei jellel mutatja meg a mai világnak, hogy rossz irányba halad (Kindle változat, 1871). A valóság az, hogy nincs szükség égi jelre ahhoz, hogy ezt megállapítsuk. Különben, Isten sehol sem ígérte, hogy jelezni fogja, ha rossz irányba fordul a világ… Az írott Ige teljesen elégséges.