2007. május 23., szerda

Kedd és Szerda

Kedd reggel Nagyváradra utaztam, mivel 10:00 órától az Emanuel Egyetemen tanítottam. Lassan a tanév vége felé járunk, és máris vizsgaidőszak-íze van az óráinknak. Az elmúlt tanévben a négyéves teológiai oktatásban tanítottam, mind a négy évet, és a szociális gondozók közül is egy nagyobb osztályt. Főképp gyülekezeti liturgiát tanítottam, és liturgiai gyakorlatot (legáció-ellenőrzést) végeztem. Az elmúlt években Héber nyelvet és Ószövetségi Exegézist, a jövőben pedig Ószövetségi Bibliai Teológiát fogok oktatni az UEO-n.
Ez utóbbi szemeszterben, miután az erre vonatkozó feltételeknek és vizsgának eleget tettem, "egyetemi adjunktus" (lector universitar) lett a beosztásom az UEO-n. (UEO = Universitatea Emanuel, Oradea) Jelenleg még három lelkipásztorunk van adjunktusi beosztásban: Giorgiov Adrián (UEO), Gergely István és Kovács József (ITBB = Institutul Teologic Baptist Bucureşti).
A mi Teológiánk diákjai elutaztak egy pár napra a hegyekbe, dékánjukkal... Így velük most nem találkoztam. De hazafele menet bemegyek hozzájuk. Ekkor már otthon lesznek.
Nagyváradon aludtam, és reggel 7:00 órára Érmihályfalvára utaztam, hogy az elnökkel és főtitkárral Budapestre utazzunk, a MaBaViSz tanácsülésére. 10:00 órára meg is érkeztünk a Benczúr utcába. Borzási Gyula már előttünk megérkezett, vonattal.
Tanácskozásunkon jelen volt a MaBaViSz teljes tanácsa.
A hosszú napirendet végigtárgyalva még mindig remélem, hogy valamikor éjfél körül hazaérek, Marosvásárhelyre, Érmihályfalván, Nagyváradon és Kolozsváron keresztül.
A budapesti, világszövetségi beszámolókból kiemelem a következőket:
- a magyarországi testvérek örülnek a bicskei, és a Budapest környéki gyülekezetplántáló eredményeknek;
- a szlovákiakat bántotta a III. Világtalálkozón elfogadott nyilatkozatból az a mondat, amely a szórvánnyal való közösségvállalásra utalt, különös tekintettel Szlovákiára. Thomas Kriska külön tiltakozott Tony Peck Európai Baptista Föderációs főtitkárnál, hogy ezt vegyék le az EBF honlapjáról... A különböző szintű kommunikációk által a viszony rendeződött.
- A kárpátaljai testvéreket Cidor Lajos fogja képviselni, akit március 11-én lelkipásztorrá avattunk, Beregszászon. Állítólag László Imre az amerikai Déli Baptisták IMB (International Mission Board) misszionáriusa lesz Kárpátalján. A kárpátaljai baptisták továbbra is kérik azt, hogy többen vállaljanak látogatást és segítséget a közeli szövetségek részéről.
- A Délvidéken, Bácskossuthfalván a szép épület már a baptisták missziós központjaként épül tovább. (Képe megtekinthető "A hit hangjai"-ban.) Csantavéren, Pacséron és Bácskossuthfalván a gyermektáborba vágyók száma megnövekedett (megközelíti az 500-at!). Sajnos, Szabadkán a magyar misszió továbbra sem éledezik. (Itt a magyarok egy része Magyarországra költözött, és a gyülekezet fiatal családjai inkább szerbek. Pedig az imaház valamikor magyar tulajdonban volt!)
- Az amerikaiak a Rama-i Tábort építették az utóbbi időben - de kissé megosztja a közösséget, mivel nincs annyira kihasználva, mint például a mi Hargitánk... Dan Laci betegeskedik, és Torontóban egyelőre nincs lelkipásztor. Dr. Pintér Zoltánt, Clevelandból, ugyancsak egészségi okok miatt, valószínű leszázalékolják. A Cleveland-i Kegyelem gyülekezet megszünt.
- Ausztráliában az egyetlen magyar baptista gyülekezet, a Melbourne-i First Hungarian Baptist Church részéről Szlovák Tibor is jelen volt. Elmondta, hogy a mebournei gyülekezet két év múlva 40 éves lesz. És jelenleg 34 tagja van.

A Világszövetség ügyében Borzási Gyula helyett egy másik titkárt kellett választanunk, mivel ő ezt nem vállalja tovább. Ő tíz évig, a MaBaViSz megalakulása óta tagja volt ennek a tanácsnak. Az MBE (= Magyarországi Baptista Egyház) képviselői ragaszkodtak hozzá, hogy most a MBE szolgáltassa a titkárt. Papp Jánost, az MBE missziói titkárát választottuk meg a MaBaViSz titkiárának, három évre. Ha kívánatos, mandátuma meghosszabbítható.
A MaBaViSz hivatalos bejegyzése ügyében ugyanabban maradtunk, mint eddig: nem látjuk szükségesnek ezt a lépést megtenni. A MaBaViSz betölt egy bizonyos mértékű küldetést, és nem látjuk, hogy bejegyeztetésével megnőne hatékonyságának esélye... A tanács tagjai a MaBaViSz logóját használva esetleg névjegykártyát készíthetnek, mint a MaBaViSz regionális képviselői.
A debreceni III. Világtalálkozóra is visszatekintettünk és értékeltük benne azt, ami jó volt. És tanulni próbáltunk a többiből.
A 2008-as Áhítat elmélkedései elkészültek, és a napokban szerkesztésre kerülhet. Reméljük, hogy idejében megjelenik. Az Áhítat jövő évi borítójára Krasznahorka Várának képét szeretnénk rányomtatni, Fischer András anabaptista mártír-elődünk iránti kegyeletből, akit annak fokáról taszítottak a mélybe!
Egy összmagyar lelkipásztori találkozó megszervezését jó ötletnek találtuk.