2016. június 23., csütörtök

Isten szolgájának reménysége - Zsolt 16,1-11

Isten szolgájának reménysége

Zsolt 16:1-11
1 Dávid miktámja. Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom. 2 Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.
3 A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. 4 Megsokasodnak fájdalmaik, akik más isten után sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatukat és nem veszem nyelvüket ajkaimra.
5 Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. 6 Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. 7 Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
8 Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. 9 Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. 10 Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.

n Dávid miktámja, mint Zsolt 57. 58. 59. 60.
n Krisztusról szól, és a Krisztusban lévőkről.
n Kedves nép, kedves osztályrész, kedves állapot.

I. Az Úrról – 1-2. v.
1 Dávid miktámja. Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom. 2 Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.
     Az Úrral való helyes viszony: „Én Uram vagy Te!”
     „Feletted való jóm nincsen!”
     „Tarts meg, őrizz meg!” – testőrség. Jób 7:20
     Mint pásztor a nyájat.
     Mint kotló a csibéit.

II. Az Úr népéről és ellenségeiről – 3-4. v.
3 A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. 4 Megsokasodnak fájdalmaik, akik más isten után sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatukat és nem veszem nyelvüket ajkaimra.
     A hívőkkel és hitetlenekkel való viszonyról van szó.
     „Szentek” – ApCsel 9:13. 23. 43.
     „Felségesek” - „Őfelsége”, „Nemes”, „Nemzetes”, „Főtiszteletű”, „Vitéz” – az igazi arisztokrácia!
     „Bennük van minden gyönyörűségem.”
     A többi8ek: „Akik más isten után sietnek” – v. 4.
     Sok bálvány = sok fájdalom: „megsokasodnak fájdalmaik”
     Nem áldozom áldozatukat!
     Nem ejtem ki nevüket!…

III. A jelenlegi áldásokról – 5-8. v.
5 Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. 6 Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. 7 Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
     Jelenlegi áldások: az örökség.
     A léviták öröksége: az Úr. Lásd: JerSír 3:22-26 (24) – 22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!  23 Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!  24 Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.  25 Jó az Úr azoknak, akik várják őt; a léleknek, amely keresi őt.  26 Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.”
     Vándorok és zsellérek, jövevények még az ígéret földjén is. Zsolt 39:12. 1Krón 29:15.
     Józs 21 – Kéhátiták 13+10 város, Gersoniták – 13 város, Méráriták 12 város.
     4Móz 35:1-8. 1Kor 9.
     5Móz 18:6. 1 A Lévita-papoknak, a Lévi egész nemzetségének ne legyen se része, se öröksége Izráellel, hanem éljenek az Úrnak tüzes áldozatjaiból és örökségéből.  2 Annakokáért ne legyen néki öröksége az ő atyjafiai között: Az Úr az ő öröksége, amint megmondotta néki.” (Józs 13:14. 33. 14:3-4.)
     minden és az Úr nem több mint az Úr önmagában
     Ezt vallották a mártírok, a pátriárkák
     „az Úr jobbkezem felől van”… „a Te jobbodon”…

IV. A jövőbeni áldásokról - 9-11. v.
8 Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. 9 Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. 10 Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.
     Feltámadás.
     Teljes öröm.
     Gyönyörűségek.