2010. december 22., szerda

Áhítat - karácsonyra

A (2011-es) Vezérfonalban csak másod- és harmadnapján van imaáhítatra kijelölt ige.

Az ünnep első napjára szóló javaslatom a következő:

Ézs 61:1-4 - Adjunk hálát Isten Felkentjének szabadító küldetéséért!

Karácsonyi énekek

Énekeljetek az Úrnak új éneket!

Karácsony közeledtével három éneket adok közzé, egy teljesen új, egy félig új és egy felújított éneket. Persze, a dallama mindegyiknek régi.

A "Sötét éjben árad a fény" cseh népi dallam. Eredetileg is karácsonyi ének volt. A szöveg szerzője Borzási Johanna. Sajnos, az ütemjezlés lemaradt, pedig ennél nagyon fontos: 2/2 ütemezéssel, "alla breve" ritmussal kell énekelni.

Az "Este van, este van" a közismert "Jingle bells" dallamára született. Ennek szövege csak részben az én költeményem, mert egy-egy sor már régebben is használatos volt. Csak ki kellett egészíteni...

A harmadik ének, az "Ó, mily öröm, mily nagy vígság" gyermekkorom emlékeit idézi. Kissé feljavítva (pedig ráfért volna nagyobb javítás is).

Áldott ünnepeket!1. Sötét éjben árad a fény, szép tünemény,
Angyalok hirdetik, hogy van remény.
Megszületett a Megtartó,
Isten Fia, a Megváltó,
Örüljön hát most minden szív,
Jézus az Úr, Aki megszabadít!

2. Karácsonynak üzenetét, hirdetjük szét,
Tárd ki a szíved, mert Ő erre kér.
Készíts helyet a számára,
Töltsön el most béke, hála,
Örüljön hát most minden szív,
Jézus az Úr, Aki megszabadít!

3. Dúsgazdaggá lett a szegény, úgy hiszem én,
A dicső Gyermek immár az enyém.
Lejött értünk, hogy megváltson,
Rabságból megszabadítson,
Örüljön hát most minden szív,
Jézus az Úr, Aki megszabadít!

4. Ünnepel most föld és az ég, mint egykor rég,
Az Urat áldja egy új nemzedék.
Közénk jött egy mennyei fény,
Emberként egy isteni lény,
Örüljön hát most minden szív,
Jézus az Úr, Aki megszabadít!

1. Dicsőség a mennyben, békesség a szívben,
Megszületett Jézus, eljött, szegénységben.
Ó, te jó Úr Jézus, jöjj el házról-házra,
Vigasztalj meg minden árvát, ne legyen ma árva!

Refrén:
Este van, este van, szép karácsonyeste,
Mosoly van az arcokon, mosoly a szemekben,
Este van, este van, szép karácsonyeste,
Mosoly van az arcokon, mosoly a szemekben.


2. Próféták ígérték, angyalok hirdették,
Pásztorok és bölcsek őszintén tisztelték.
Drága hű Megváltónk, szívünk hozzuk Néked,
Fogadd el mitőlünk, kérünk, ezt a csekélységet. Refrén:

3. Üdvözítő Jézus, Téged áld a szívünk,
Jászolodnál mi is leborulva kérünk.
Jöjj Te is szívünkbe, ne legyen csak álom,
Hogy ma is van áldott, drága, igazi karácsony. Refrén:

1. Ó, mily öröm, mily nagy vígság, újra itt a karácsony!
Vígan van most a sokaság mind az egész világon.

Refrén:
Dicső, dicsőség a mennyben, a földön békesség és jóakarat,
Ma született a Megtartó néktek a Dávid városában.


2. Égnek már ismét a gyertyák, csillog a karácsonyfa,
Angyal hirdeti, hogy Ő a Messiás, Isten Fia.

3. Jézus Krisztus születésén örüljön most minden nép,
Drága ajándék ez nékünk: értünk adta életét.