2015. június 11., csütörtök

Az efézusi János-tanítványok - ApCsel 19:1-12


Az efézusi János-tanítványok
ApCsel 19:1-12

n Átmeneti időszak ez. Az ApCsel-ben történelem van, nem tanítás.
n Átmenet a zsinagógából a gyülekezetbe, a törvényből a kegyelembe, az ÓSz-ből az ÚSz-be, a zsidóktól a pogányokhoz.
n Ne álljunk meg Húsvét és Pünkösd között, mint az efézusi János-tanítványok!

I. A kathekézis – 1-7. v.
n 1. Kérdés: A Szentlélek keresztségről.
v  A Szentlélek az újjászületés bizonyítéka.
v  Róm 8:9. 16. 1Jn 5:9-13.
v  A Szentlélek hit által adatik. Ef 1:13-14.
v  Mt 3:11. Lk 3:16. Jn 1:32-33.
v  Jézus Krisztus keresztel Szentlélekkel és tűzzel.
n 2. Kérdés a vízkeresztségről.
v  Van olyan, hogy a keresztség nem érvényes, és meg kell ismételni.
v  Prédikáció után voltak megtérők. János bemerítette őket a megtérés keresztségére.
v  De nem értek el Krisztusig! Be kellett merítkezzenek a Jézus nevére!

II. Az elszakadás – 8-10. v.
n Kapták a Szentlélek ajándékát.
n Hittek, mint: az egyiptomi kivonulás
n De nem hitt mindenki. Sajnos. Jn 12:37. 39. 42.
v  Isten nem kéri a hitetlenekkel való együttnyomorgást a gyülekezetben!
v  „Égni!”
n „Szakasszátok el magatokat!”
v  Róm 12:1-2.
v  2Kor 6:14-18.
n Így kap nagyobb teret az evangélium.
v  Az ördög eltörölni akarja a határokat.
v  Van-e különbség közted és a világ között?

III. Az igazolás – 11-12. v.
n Isten igazolja az Ő szolgáit.
v  „Nem közönséges csodákat” cselekedett Isten.
n Ez más, mint Filippiben, Béreában, Thesszalonkában, Athénben…
v  Volt ellentámadás is. Az ördög kudarcot vallott. Demeter.

Befejezés:
n „Visszautasítod, avagy elfogadod… (Hith. 392/3)