2013. október 18., péntek

Királyi irgalmasság - 2Sám 9:1-13Királyi irgalmasság
2Sám 9:1-13
<   Boldogok az irgalmasok!...
v  Saul + 3 fia meghalt a Gilboa hegyén
v  Ibóset szintén meghalt: meggyilkolta Rékáb és Baaná.
v  Valamivel később, Dávid emlékezik... Valamikor Jónathánnal szövetséget kötött...
I. Az irgalmasság alapja 1-4. v.
<   A szövetség – 1Sám 20:13-17
v  pedig letagadhatta volna „ó, csak valami ceremónia volt... nem kell komolyan venni...” „régen volt, eltelt vagy 15 év...”
v  De az ígéret és a szövetség kötelez.
v  1Sám 19:1-2 – Jonathán megmentette Dávid életét.
<    „Isten irgalmasságát” cselekszi, azt tükrözi. Mint aki ugyancsak átélte azt, és most továbbadja.
v  Ne félj = védelem.
v  Visszaadom = biztonság
v  asztalomnál = 7. 10. 11. 13. v. = Zsolt 23:3 – “Asztalt terítesz nékem…”
<   Nóét is a szövetség mentette meg!
v  Mert kegyelmet (irgalmat) talált az Istennél.
v  Mert vele az Isten szövetséget kötött.
II. Az irgalmasság résztvevője
<   Ki is volt ez az ember, Méfibóset?
v  Nem érdemelte meg, mert az ellenséghez tartozott. A régi rendszer tagjai annak idején ki szokták írtani. Likvidálni szokták. Lásd: Baása (1Kir 15:27). Zimri (1Kir 16:8-13). Jéhú (2Kir 10:1-11).
v  Nem érdemelte meg, mert mindkét lábára sánta volt – 2Sám 4:4. Öt évesen megsántult minkét lábára. Nehéz élete lehetett.
v  Fél. Eddig eltudott rejtőzni, most előhozták. Királyfi volt, de tehetetlen. Vitték... vagyis: emelték a király elé... Hith. 655 - „Jézus szeret, Jézus szeret, / Nem segített rajtam más, Ő felemelt! / Jézus szeret, Jézus szeret, / Nem segített rajtam más, Ő felemelt!”
<   Érte küldtek: Jézus eljött értünk. Róma 5:6. 8. 10.
v  Jézus megkeresett a mélységben, „Ló-debárban” = “Nincstelen helyen” Senki földjén”. Méltatlanokat. 1Tim 1:15 – “a bűnösök között az első vagyok!” Ef 2:12-13 – “Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.”

III. Az irgalmasság üzenete
<   Jelenések 3:20. Mi is van a Király asztalánál, ahová ültettek?
v  Megtiszteltetés. Szolgákat küldtek Méfibósetért. Kegyelmi meghívás ez.
v  Közösség: közösség a Királlyal és övéivel.
v  Áldás és bőség.

Befejezés:
n  Méfibóset megalázta magát a király előtt.
n  Dávid örült ha ránézett, mert Jonathánt látta benne…

n  Áldást kapott: a király családjába fogadták, új otthont kapott, örökséget és a Király asztalát.