2013. november 29., péntek

Az evangélium előmenetelének eszközei - Fil 1:1-19

Az evangélium előmenetelének eszközei
Fil 1:1-19

n  Róma kulcsváros volt az evangélium előmenetele szempontjából. ApCsel 19:21. Róm 1:15.
n  Pál végül megérkezett ide is, de mint fogoly, ártatlanul vádolva.
v   Akár kudarcként is lehetett volna venni, de Pál apostol nem kudarcként élte meg.
v  Tele van örömmel és jó reménységgel.
n  Isten fel tudja használni a gyengeségeidet és „kudarcaidat” tervének megvalósításában.
v   Lásd: Mózes pálcája, Gedeon korsói, Dávid parittyája…

I. Pál láncai
n  Pál láncai is előmenetelére lettek az evangéliumnak.
v   Ez által jutott be a császár udvarába, és került kapcsolatba a testőrséggel…
v  Az őrök 6 óránként váltották egymást. Rá voltak kényszerítve arra, hogy hallgassák…
v  Pál beszélget, imádkozik, leveleket ír…
n  A bíráknak tanulmányozniuk kellett a keresztyén hitet.
n  Nagyobb bátorságot kaptak a hívők.
v   Né ha láncokat ad az Úr. Fanny Crosby. Spurgeon felesége. Dániel az oroszlánok vermében.

II. Pál kritikusai
n  A római gyülekezet megoszlott, Pál apostol személyét illetően.
v   Voltak őszinte hirdetőt, és voltak képmutató hirdetők. De mindnyájan Krisztust hirdették!
v  Te kinek a pártján vagy?
v  Whitefield és Wesley.
n  Isten az ellenséget is jóakaróvá tudja tenni!
v   Isten a hibáinkból is tud jót kihozni. Lásd Jákób életét. József életét.

III. Pál halála
n  Közelgett az ítélet – és még nem lehetett tudni, hogy élet vagy halál.
v  Pálnak csak egy kívánsága volt: hogy Krisztus dicsőüljön meg.
v  Élete, mint teleszkóp, közel hozza Krisztust. Halála, mint mikroszkóp, felnagyítja Krisztust. 

v  Amelyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.” – 2Tim 2:9.