2015. február 3., kedd

Ráháb bizonyságtétele - Józs 2:1-24


Ráháb bizonyságtétele
Józs 2:1-24

<  Ráháb története fontos lehet, mivel az 1. rész története a 3. részben folytatódik. Ez beékelés. Ennek oka van. Isten kegyelméről beszél, amely megmentett egy parázna asszonyt a haláltól.
<  Háza a kőfalon (kőfalban) volt, amely nagyon széles és magas volt.

I. A bizonyságtétel központisága – 8-13.
<  Ezt mutatja a szerkezet (khiazmatikus)
v  Elindulás Józsuétól – Megérkezés/Kérdés – Bizonyságtétel – Szabadulás/Kérdés – Megérkezés Józsuéhoz.
<  Mutatja a 7. vers befejezetlensége
v  a szent író félbehagyja a történetet... Pedig mi szeretnénk tudni, hogyan fognak kiszabadulni? Csak 1 5. versben oldódik fel a feszültség...
v  Ezzel azt mondja: van itt valami, ami sokkal fontosabb annál, mint hogy ezek hogyan fognak kiszabadulni!
v  8-13 – a lényeg!
<  Még azzal sem foglalkozik, hogy helyes dolog volt-e Ráhábtól, hogy hazudott?...
v  Ne Ráháb hazugságánál álljunk meg, hanem igazságánál – mert valami nagyon igazat mond!
v  Mintha a feleség konyhaművészetének gyakorlati bemutatásakor a férj csak a hűtőszekrény tetején levő port látná... Így szem elől téveszti a lényeget! Az ÚSz nem esik ebbe a hibába, mert egyre csak Ráháb hitéről tesz említést: Zsid 11:31. Jak 2:25.

II. A bizonyságtétel tartalma
<  v. 10 – Az Úr hatalma
v  mit tett az Úr, amikor kiszárította a Nádas tenger vizét, mikor kihozott Egyiptomból, mikor az Emoreusok két királyát – Szihont és Ógot – megöltétek!
v  A hit hallásból van. Valamennyi ismeret, adat, bizonyság szükséges – annak meghallása. 
<  v. 11 – Az Úr fensége
v  A ti Istenetek az Isten fenn az égben és lenn a földön! – Ugyanez a következtetése Izráelnek: 5Móz 4:39.
v  De gondoljuk meg: ezt egy pogány utcanő mondta!
<  v. 12-13 – Az Úr irgalma
v  Mindez Isten irgalmának a kereséséhez vezeti Ráhábot.
v  Meg akar menekülni az ítélettől. Nagyon helyes. Nagy szüksége van rá!

III. A bizonyságtétel megbátorítása – v. 24.
<  Isten ígérete önmagában érvényes. De Izráel most már érezte is, hogy Isten nekik adta a földet! Mert néha érezni kell...
v Mindannyiunknak szükségünk van újabb megbizonyosodásra. ● Keresztelő Jánosnak is kellett: Mt 11:2-6. ● Aszáfnak is – Zsolt 73. ● Mózesnek – 2Móz 5:22-6:9. ● Illés. ● Márta és Mária – Lázár sírjánál.
v Sátán csak bonyolítja ezt a helyzetet: ● „Láttad az én szolgámat, Jóbot?...” – szegény Jób! Fogalma sem volt arról, hogy mi történik vele... Még a végén sincs megmondva neki! Sőt, mi sem tudjuk...
<  Senki sem volt jobban elhagyatva, mint ● Jézus! Senkinek sem volt nagyobb szüksége az újabb megbizonyosodásra!
<  Még a legsötétebb órában is hinni kell és engedelmeskedni kell! Jézus a példa: „Atyám, a Te kezeidbe teszem le az én lelkemet!”
v Ha van megbizonyosodás, akkor az kegyelem. Ráháb bizonyságtétele kegyelemről szól.
<  „Jézusban bízz, üdvre más út nem visz, szelíd hangjának engedj, boldog lesz életed!”

Befejezés:
<  Ráháb megmenekülése, Isten kegyelmét mutatja.  Józs 6:22-25.
<  A történet nélküle is kerek lenne: az 1. részból egyenesen a 3. részbe... És a 6:22-25-öt ki is hagyhatták volna... De Ráháb, a „zonah” (parázna), megmenekült! Ez Isten kegyelme. Lásd: Mt 1:5.
<  Ilyenek kerülnek be a gyülekezetbe: bűnösök. Kegyelemből. A gyülekezet nemcsak a tiszteletreméltó, „tiszta középosztály” számára van, mint ahogy a kórház nemcsak az orvosok és ápolók, röntgengépek számára van... Kegyelmet talált bűnösök vannak itt!

<  Vizsgálja meg azért az ember magát...