2007. december 20., csütörtök

Előkészületek

Nem egyébre, hanem a karácsonyra.

Tegnapelőtt Nyomáton evangélizáltam. Egy nagy gyermeksereggel és egy kisebb felnőtt csoporttal találkoztam, tulajdon bérelt szállásunkon. A kályha jó szolgálatot tett, mert kinn nagyon hideg volt... Nyomáton 2008-ban beérhetnek az első gyümölcsök, ha az Úr akarja. Imádkozni kell értük. Különösen a férfiakért, akik hazajöttek Magyarországról, de csak feleségeik jöttek el az istentiszteletre...

Szerdán itthon tartottam bibliaórát. Az énekóra alatt elmentem Fábián Kareszhez (a videós barátomhoz) hogy installáljuk a tízes Pinacle-t, mert egyedül nem boldogultam vele... Köszi, Karesz!

Ma a polgármesteri hivatal balkonjáról énekeltünk az énekkarral négy karácsonyi éneket, amit szuperül kierősítettek... Ezt általában minden évben megismételjük, hívnak is, meg vállalkozunk is rá. Kezdetben még jött segítség Kolozsvárról (míg itthon volt Tóth Csaba), de az utóbbi években boldogulunk magunkban is. Volt, hogy a főtéren állítottak fel szinpadot, máskor a várban, de tavalytól a Polgármesteri Palota erkélye szolgáltatja a kántálás helyét. A tanácsteremben meleg volt, ahol megvárhattuk, amíg reánk is sor került. Jó alkalom ez kinyilvánítani a város előtt, hogy létezünk, és a megszületett (megfeszített!) Krisztust prédikáljuk. Dorin Florea polgármester meleg kézfogással köszönte részvételünket. Pedig, nem is érte mentünk oda...

Békesség Fejedelme

„Békesség Fejedelme”
Ézs 9,1-7


■ A Messiást a Békesség Fejedelmének nevezi Ézsaiás próféciája. (Ézs 9,6).
▬ Mikeás azt mondja, hogy „Ő a mi békességünk” (Mik 5,5).
▬ Ézs 11-ben a megváltozott föld lírai leírása van: gonoszság nélkül, erőszak nélkül, gyilkosság nélkül – mert a Messiás békességet hoz.

■ Mindez az emberiség mély vágyát fejezi ki egy gyűlölet nélküli társadalom után - ahol nincs harag, veszekedés, harc, sértés, erőszak, testi és lelki sebek... Nincs emberölés.

I. A békesség szükségessége
■ Az emberiség elfáradt annyi sok ember-ember közötti harcban, és szíve mélyén harmóniára vágyik, olyan környezetre, ahol egymás tisztelete, értékelése, kedveskedés, jóság, szelídség, megbecsülés uralkodik.
▬ Valamikor ilyen környezetben élt az ember, de ezt Lucifer megrontotta.
▬ aZ ÖRDÖG Megtöltötte az ember szívét büszkeséggel, és az ember bitorolni kezdte Isten trónját. A lázadással és a büszkeséggel megrontotta a harmóniát, és tönkretette a békét. Bevezette az ellenségeskedést, a konfliktust, a meg-nemértést.

■ Az Embernek Fia azért jött, hogy „az ördög munkáit lerontsa” (1Jn 3,8).
▬ Pontosabban, azért jött, hogy az ellenségeskedést megsemmisítse, és békét hozzon újra. Így lett ő „a mi békességünk” (Ef 2,13-17).

█ █ II. A békesség elhozatala
■ Hogyan semmisítette meg az ellenségeskedést? Ellenségeskedéssel? Ellenkezőleg!
▬ Engedte, hogy minden gyűlölete és ellenségeskedése ennek a világnak őt érjék. Magába szívta a haragot, és meghalt vele a kereszten.
▬ Helyette szeretetet, megbocsátást, jóságot, barátságot hozott. A gonoszt jóval győzte le.

■ Ami át kell hasson ezen az ünnepen éppen ez, hogy Jézus nemcsak azt a békét akarja adni nekünk, amelyet ő megszerzett, hanem sokkal többet: olyan embereket keres, akik ugyanazt teszik, amit ő tett.
▬ Egy önfeláldozó hadsereget szervez, amely szeretettel és áldozattal győzi le a rosszat, jóval győzi le a gonoszt, összhangot teremt a kapcsolatokban, a családban, a szomszédokkal, a munkahelyen, a gyülekezetben és a világon.

█ █ █ III. A Békesség továbbadása
■ Az Úr Jézus tanításának összefoglalója a Hegyi Beszéd. Ennek pedig fő mondanivalója az, hogy Isten fiai a békesség teremtői. Békét csak ők teremthetnek.
▬ Nemcsak az gonosztett, amikor valakit fejbe versz, vagy életére törsz. A gonosztett akkor kezdődik, amikor felgerjedt a haragod valaki ellen, aki közel van hozzád (férj, feleség, gyermek, barát, kolléga), és egy sértő szót mondtál neki.
▬ Isten fiai pedig csak azok, akik ahelyett, hogy igazságot teremtenének, szeretik a gonoszakat is, megbocsátanak a sértőnek is, jót tesznek azokkal is akik gonoszt tesznek, megbocsátanak annak is, aki rosszat tesz. Megértették, hogy ezt teszi mennyei Atyjuk is, és megtanulták a betlehemi gyermektől, hogy a dicsőség alázatban, szerénységben van. A nemesség a megbocsátásban van. Az önfeláldozás által legyőzhetjük az erőszakot.

■ Békességteremtőnek lenni azt jelenti: harmónia-teremtőnek lenni, a kapcsolatokban levő szépséget kiábrázolni.
▬ Jézus azért született, hogy „igazgassa lépteinket a békesség útjára” (Lk 1,79).
▬ Ezt a békességet csak a jóakaratú ember birtokolja. (Lk 2,14). Csak azok a „jóakaratú emberek”, akik Jézushoz hasonlítanak.

■ Ezen a karácsonyon bocsáss meg mindazoknak, akik valamilyen keserűséget okoztak neked!
▬ Aztán menj tovább: tégy valami szeretetből fakadó jót. Eloszlathatod a gonoszt a jóval!
▬ Ünnepeld a Békesség Fejedelmét! Légy békességre igyekező
! Ámen.