2014. november 15., szombat

Tíz ok arra nézve, hogy, hogy a hívők is szavazzanak

Tíz ok arra nézve, hogy a hívők is szavazzanak

1. Nem titkon, hanem nyilvánosan szavazunk, mert ez azt jelenti, hogy elismerjük és alá vetjük magunkat a felsőbb hatalmasságoknak, amely Istentől van. Róm 13:1-7.

2. A szavazás elismerése annak, hogy minden állampolgár egyenlő, és joguk van véleményt nyilvánítani. Ennek pedig hatása van. 5Móz 10:17-19.

3. Szavazással Isten parancsának engedelmeskedünk, hogy népünknek és városunknak a javát keressük. Jer 29:7.

4. Szavazásunkkal megmutatjuk, hogy mélyen érdekel minket, hogy milyen vezetőink vannak, és imádságban közbenjárunk értük. 1Tim 2:1-2.

5. A szavazás egyszerű de fontos módja annak, ahogyan befolyásoljuk a politika menetét. "Ahhoz, hogy a gonosz győzedelmeskedjen, elégséges, ha a jó emberek nem tesznek semmit." (Edmund Burke) Zsolt 34:14.

6. Szavazásunk olyan, mint egy darabka só, amellyel jó irányba befolyásolhatjuk társadalmunkat. Mt 5:13.

7. A szavazás egy kiváltság. Ha a demokrácia előnyeit élvezhetjük, hozzá is kell járulnunk ennek fenntartásához.

8. A nem-szavazás is egyféle szavazás, mivel befolyásolja a végeredményt. Tetteinkért vagy tétlenségünkért felelősséget kell vállalnunk. Lk 10:25-37.

9. A szavazás tehát sáfárság: egy ajándék, amit Isten felmagasztalására használhatunk. A kapott ajándékot nem szabad elpazarolni.

10. A szavazás bibliai. A Szentírás több helyen beszél "sorsvetésről" (Például Péld 16:33). ApCsel 14:23-ban az első hívők elöljárókat is választottak így.

(Forrás: Adaptálva – „Kandiah Kris, Factfile: Top Ten Reasons to Vote” in “Just Politics.”)


A testtélétel hatása - Jn 1:1-18


A testtélétel hatása
Jn 1:1-18

n  A testtélétel világosságot hozott, változást, és közösséget Istennel, kegyelemből.

I. Megvilágosítás – 9. v.
n  az értelem megvilágosítása
v   felébresztés, felocsúdás
v  Sötétségből világosságra: Ézs 9:1. Lk 1:76-80. 2Tim 2:25-26.
n  Az Írások megvilágosítása
v   2Pt 1:19. 1Pt 1:10-12.
v  Az Írások Jézusban teljesednek be.
n  Isten akaratának/tervének megvilágosítása. Isten üdvözítő terve.
v   „Én vagyok”… Jn 8:12. 12:46.

II. Változás – 12-13. v.
n  A változás a megvilágosodás következménye. 12-13. v.
v   Mikor valaki meglátja önmagát, kész a változásra.
v  Még az ördög is látja önmagát (lásd a gadarai megszállott esetét), de nem kész a változásra.
n  Péter – Lk 5:8.
n  A lator: „mi méltán”…
n  A változás több, mint a megvilágosodás.
v   Hitet = befogadást igényel.
n  Isten munkája, műve az újjászületés.

III. Közösség, - kegyelem – 14-18. v.
n  Közösség a földön:
v   a szent sátor: lakozott közöttünk
n  Dicsőség és igazság
v   de a hangsúly a kegyelemre esik.
v  „kegyelmet is kegyelemre”, nem pedig igazságot igazságra…