2014. január 2., csütörtök

A rendelt idő - Préd 3:1


A rendelt idő
"Mindennek rendelt ideje van"
Préd 3:1. (1-8-15)

n Isten végtelen. Ő a forrása, eredete mindeneknek.
n Nélküle nem lenne ember és idő, mert ezeket Ő teremtette.
n Préd 3:11 - „Mindent szépen csinált az ő idejében, e világot is adta az emberek elméjébe, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig.”
n Isten, az Örökkévaló, szólott, hogy „legyen”! És lett. „Kezdetben” – és elkezdődött… Valamikor a jövőben újra szólni fog, és „idő többé nem lészen”. (Jel 10:6)

I. Az idő meghatározása
n Préd 3:14 – „Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt a végre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék.”
n Az ember nem szólhat bele az időbe. Annak kezdete, tartama, vége, mind kívül áll hatáskörén és ellenőrzésén.
n Az idő adomány. Isten ajándéka.
n Robert McCheyne egy könnyelműen eltöltött este után azt mondta: „Milyen jogon bitorlom én Isten idejét? Milyen jogon élek vissza az Istentől kapott idővel?”
n Ef 5:15-16 – „Meglássátok annakokáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.”
n Az eredeti szöveg megváltásról szól (exagoradzomenoi ton kairon). Az időt megváltani kell! Vagyis, az élet piacán licitálnak az idődre: ébernek, vigyázónak kell lenned, nehogy mások rálicitáljanak a te idődre, és elveszítsd azt. Bárcsak egyikünknek sem kellene mondania: elprédáltam, eltékozoltam az időmet…

II. Az idő felosztása
n Isten az Ő szuverenitásában felosztotta az időd időszakokra. Elválasztotta a világosságot a sötétségtől (1Móz 1:4-5), és nevezte nappalnak és éjszakának. Azóta „míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek.” – 1Móz 8:22.
n Van tehát nappali és éjjeli, heti, évszaki és évi felosztása az időnek. A nap is fel van osztva órákra, percekre, és másodpercekre. Isten gondviselése ez, a mi javunkra.
n Akár Spurgeon vagy, akár Rózsa Sándor, egyenlően 168 órát kaptál ajándékba, hetente. Ami különbözik az, hogy hogyan használod fel! Ne herdáld el az idődet! 10 banit sem szoktál elhajítani – akkor a perceidet miért prédálod el? 5 perc itt, egy negyedóra ott – és az idő elrohan…

III. Az idő felhasználása
n Az a kifejezés, hogy „ideje van minden akaratnak” azt jelenti, hogy Isten az időt akarata szerint, célja szerint használja fel. Milyen célja van Istennek az idővel?
n Ott van Istennek teremtési célja – 11. v. és 14. v. Isten eredeti célját rontotta meg a Sátán. Róm 5:12.
n Erre jött Isten megváltási célja – 11b. v. Ezt csak az ÚSz fényében lehet megérteni. Az új teremtés helyreállítja a régit.  Jn 3:8
n Ott van még Istennek javító célja is (15. v. és 16-17. v.). A megtérés ideje „most”, „ma” van. 2Kor 6:2.
n Végső soron Isten az Ő dicsőségére használja fel az időt. Zsolt 145:10 – „Dicsér téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak téged a te kegyeltjeid.” Mt 5:16. Ef 2:10. 1:5-6.
n Isten céljainak elérésére te is határozz meg célokat a magad számára, ahogyan felhasználod az idődet, az életed!
v Határozz meg rövidtávú és hosszú távú célokat. Írd le a személyes, családi, munkahelyi, pénzügyi és lelki céljaidat! Kérdezd meg: Hogyan akarom eltölteni a következő éveket? Ha tudnád, hogy félév múlva agyonüt egy villám, hogyan élnéd le a hátralévő hat hónapot? Kezdj hozzá úgy élni, azonnal!
v Állíts fel sorrendet. Határozd meg prioritásaidat! Tégy különbséget a sürgős és a fontos dolgok között. Készíts tervet!
v Használd ki a „holt” időket – várakozni a piros lámpáknál (3 évet jelent!) és egyéb várakozásokat…
v Ismert fel az alkalmakat, Isten időzítését! Ezek nem biztos, hogy visszatérnek még. Tudd, minek van itt az ideje, és minek nincs.
v Delegálj! Robert Coleman: – Az evangélizálás mesterterve.
v Pihenj eleget. Tervezd be a kikapcsolódást.