2013. március 5., kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? - Kol 1:13-23

 
Kicsoda Jézus Krisztus? - avagy,
Az Úr Jézus isteni méltósága
Kol 1:13-23
 
n  Kol 1-ben Pál apostol bemutatja Jézus Krisztust, több szempontból.
 

I. A Megváltó – 13-14. v.

n 13. v. – (1) megszabadított a sötétség hatalmából, és (2) általvitt az Ú szerelmes Fiának országába.
v Lásd: 1Pt 2:9. „csodálatos világosság” ez!
v Lásd: ApCsel 26:18.
n  váltság, „az Ő vére által” – bűnbocsánat
 

II. Az Elsőszülött – 15-17. v.

n  MBT – „minden teremtmény közül” – mintha egy volna  a teremtett dolgok közül
n  Károli – szétválaztja az elsőszülött kifejezést, ami egyetlen egy szó: „prototokosz”.
n  SIT – „minden teremtménynek elsőszülöttje” – mintha maga a teremtés szülte volna
n  HELYES fordítás: „az egész teremtés elsőszülöttje” – más szóval, „elsőszülött az egész teremtés fölött”.
n  16-17. v. – Ő az örökös.
v Mint Dávid – Zsolt 89:28. Jákób – 1Móz 35:31. Zsid 12:1b. Izráel – 2Móz 4:22. Efraim – Jer 31:9.
n  Az ige itt nem a születés időpontjáról beszél, hanem Jézus Krisztus kilétéről, személyéről, rangjáról.
 

III. A Fej – 18-20. v.

n  Feje a Testnek – vagyis az Egyháznak.
n  Elsőszülött a halottak közül – mindenekben első. Első zsenge – 1Kor 15:20.
n  Benne lakik az istenség egész teljessége. Jézus: Isten.
n  Miért? - hogy megbékéltessen az Ő keresztjének vére által mindent, ami van a földön és a mennyben.
v Az Ő halála és feltámadása örökérvényű: retroaktív és proaktív.
 
Befejezés:
n  23. v. Kitartásra van szükség!


Nincsenek megjegyzések: