2013. december 18., szerda

Ne legyen személyválogatás! - Jak 2:1-13


Ne legyen személyválogatás!
Jak 2:1-13

n  Apró dolgok érvénytelenné tehetik az istentiszteletedet!
v  Mint például a személyválogatás. Ez a szó csak az ÚSz-ben fordul elő.
v  A bíró magatartása, aki nem az igazságra nézve ítél, hanem az ügyfél anyagi, társadalmi, gazdasági hatalmára nézve pártoskodik.
n  Krisztus gyülekezetében nincsenek kasztok, rendek, hierarchia.
v  Isten nem nézi az ember arcát/személyét – nászá’ pánim
v  3Móz 19:15 – „Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben; ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld; igazságosan ítélj a te felebarátodnak.”
v  5Móz 1:17 – „Ne legyetek személyválogatók az ítéletben: kicsinyt úgy, mint nagyot hallgassatok ki; ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené; ami pedig nehéznek tetszik néktek, én előmbe hozzátok, és én meghallgatom azt.”
v  ApCsel 10:34-35 – „Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.

I. A személyválogatás szemléltetése – 1-4. v.
n  Vajon ez csak egy fiktív eset? Vagy egy gyakran előforduló esemény?
v  Keresztyén gyülekezetről van szó? Vagy zsinagógáról? – 2. v.
v  aranygyűrűs, fényes ruhában – szegény, szennyes ruhában
v  ülj – állj
v  ide – ott
v  szépen – lábzsámolyom alá…
n  Magunk elé képzelhetjük az imaházat: vannak székek, padok, állóhelyek. A szószék közel volt a bejárathoz (mert a zsinagógákban a Tóra tekercs szekrénye közel volt a bejárathoz: a prédikátor a gyülekezettek szemben, Jeruzsálemnek háttal foglalt helyet.)
v  Jakab direkt beszéddel prédikál: felszólít, kérdez, választ vár, ellenpárokat alkot. Az 5. verstől a sorrend megfordul: a szegény kerül előre.

II. A személyválogatás hiábavalósága – 5-9. v.
n  1Kor 1:27 – kívülről szegények, de belül gazdagok, a hitben.
v  2Kor 6:10 – „mint szegények, de sokakat gazdagítók”
v  2Kor 8:9 – „szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ô szegénysége által meggazdagodjatok”
v  Jel 2:9 – „Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy)”
n  Az első gyülekezet segítette a szegényeit.
n  Az ige elmarasztalja a gazdagokat.
v  mert elnyomják a szegényt
v  mert törvény elé hurcolják a szegényt (- megkezdődött az üldöztetés?)
v  mert káromolják azt a szép nevet – „keresztyén = krisztusi”
n  Nem a világ értékrendjét kell követni!

III. A személyválogatás teológiai elítélése
n  Isten kiválasztotta a szegényt
n  Isten maga szegénnyé lett Jézusban
n  A személyválogatás kizárja a szeretetet.
v  Az irgalom gyakorlása és elvárása között összefüggés van.

Nincsenek megjegyzések: