2017. június 26., hétfő

Tanuljunk az építőktől! - Neh 3:1-12

Tanuljunk az építőktől!
Neh 3:1-12
1 És fölkele Eliásib, a főpap és atyjafiai, a papok és építették a juhok kapuját; ők szentelték meg azt és állították fel annak ajtait; építették pedig a kőfalat a Meáh toronyig, amelyet megszenteltek, s azután Hanánel tornyáig; 2 És ő mellette építettek a Jerikóbeliek, ezek mellett pedig épített Zakkur az Imri fia; 3 A halaknak kapuját pedig építették a Hasszenáa fiai, ők gerendázták be azt és állították fel annak ajtait, kapcsait és závárait; 4 Mellettük javítgatta a kőfalat Merémóth, Uriásnak, a Hakkós fiának fia, mellette pedig javítgatott Mesullám, Berekiásnak, a Mesézabéel fiának a fia, és ő mellette javítgatott Sádók, Baána fia. 5 Ezek mellett javítgattak a Tékoabeliek, akiknek előkelői azonban nem hajtották nyakukat az ő Urok munkájának jármába. 6 Az ó-város kapuját pedig javítgatták Jójada, a Pászéah fia és Mesullám, a Beszódia fia; ők gerendázták be azt és állították fel annak ajtait, kapcsait és závárait; 7 És mellettük javítgatott a Gibeonból való Melátia és a Meronothból való Jádón, Gibeonnak és Mispának lakosai, a folyóvízen túl való helytartónak hivatala helyéig; 8 Mellettük javítgatott Uzziel, Harhajának fia az ötvösökkel, és ő mellette javítgatott Hanánia, a kenet-készítők egyike, és megerősítették Jeruzsálemet mind a széles kőfalig; 9 Mellettük javítgatott Refája, Húr fia, aki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme volt; 10 Mellette javítgatott Jedája, Harumáf fia, és pedig a maga háza ellenébe, és mellette javítgatott Hattus, Hasabneja fia. 11 A kőfal másik darabját javítgatta Malkija, Hárim fia és Hassub, a Pahath-Moáb fia, és a kemencéknek tornyát. 12 És mellettük javítgatott Sallum, Hallóhés fia, aki fejedelme volt a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének, ő és az ő leányai.

I. Kik építettek?
1 – a főpap és atyjafiai, a papok
2 – jerikóbeliek
5 – tékoabeliek – de az előkelők NEM
7 – gibeonból való
8 – öntvösökkel, kenetkészítőkkel
9 – Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme
12 - aki fejedelme volt a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének,
12 - és az ő leányai
A papok vannak először említve.
A nők is részt vettek. A kormányzők is. Fiatalok is.
4. v. – Merémóth, Uriásnak, a Hakkós fiának fia… Lásd: Ezsd 8:33 – Aki a babilonból hozott kincseket átvette.
Malkija, Hárim fia – Lásd: Ezsd 10:31 – Aki Ezsdrás házasságtisztításának alávetette magát.

II. Hogyan építettek?
Házuk ellenében – 28. 29. 30. 23.
Vigyázva és pítkezve („Vigyázzatok és imádkozzatok!”)
Lelkesen, buzgósággal.
Felelősség átruházásával – 3:17-18.


Nincsenek megjegyzések: