2017. július 6., csütörtök

Oda Izráel dicsősége! - 1Sám 4:1-22

Oda Izráel dicsősége!
1Sám 4:1-22

n E vereség Isten ítélete volt Izráel népén.
n Hasonlított ahhoz, amikor 587-ben Jeruzsálem elpusztult.
n Most is odaveszett a templom Silóban.

I. A vereség előzményei
n Megelőzni a vereséget mindig könnyebb. De itt inkább előidézték.
v  A Törvényt félretették, csak a látszata volt meg a kegyességnek (2Tim 3:5). Egyébként, olajozottan működött minden…
n Éli és fiai szolgáltak: loptak, paráználkodtak, csaltak.
v  És ez Isten orcája előtt történt!
n Közben Isten megszólal, de Izráel, és Éli, már nem hallja.
n Mert Isten Igével kezdi, nem ítélettel. Jer 18:7-8.
v  Önfejűen bele bonyolódtak egy háborúba. Senki sem kérdezte, Istennek mi erről a véleménye?
n A nagy kérdés: ki uralkodik, és ki szolgál, kinek?

II. A vereség okai
n Azt megállapíthatjuk, hogy a vezetők a helyes kérdést teszik fel: miért vert meg minket az Úr?...
v  Vagyis, a vereség nem azért volt, mert gyávák voltak, vagy ügyetlenek voltak, vagy gyengék voltak… Az Úr verte meg őket, nem a filiszteusok!
v  Ha felismerik Isten ítéletét és most megalázkodnak, talán még van megoldás…
v  De nem. Ők nem ezt teszi.
n Nem ők mozdulnak Isten felé, hanem Istent próbálják mozdítani maguk felé…
n Micsoda fonák dolog ez!
n Sámuel nincs sehol. Őt nem kérdezik. Nincs rá szükség. Valószínű, félrevonult, vagy félretették!
v  „Persona non grata.”
n A hitük egy tárgyhoz kapcsolódik, a frigyládához. Bálványimádók lesznek.
v  Ezzel pedig nem a győzelmüket, hanem az ítéletüket pecsételik meg.
v  Ilyenkor történik meg, hogy bármihez folyamodik az ember, bármit elfogad: Bárki segíthet: amulett, talizmán, jósnő…

III. A vereség tanulságai
n  A hitet és a bűnbánatot semmi sem helyettesítheti.
n  A hit nem hiedelem. Sem nem hiszékenység.
n  Nem elég tudni, mi a helyes, hanem azt cselekedni is kell. Éli tudta, de nem tette.
n  Nem mindegy, hogy ha bajban vagyunk kihez folyamodunk és ki segít. Az ördög segítségéért nagyon nagy árat kell fizetni.
v  Tudsz-e valamit az életedből, ami nem helyes?

Nincsenek megjegyzések: