2017. október 23., hétfő

Óvakodjunk a lelki lázadástól! - Ézs 1:1-5

Óvakodjunk a lelki lázadástól!
Ézs 1:1-5
n  Az ember lázadása, Édentől kezdve: Ádám, Kain, Lámek/Énók idején, Nóé idején, Bábel…
v Ábrahám: Isten üdvtervének kedete. A megváltás/reménység kezdete.
v Izráel: Isten terve Izráellel – 2Móz 19.
v Ézsaiás (Júdában) és Mikeás (Izráelben) kortársak voltak.
v Négy király idején, de főleg kettő: Akház (a legrosszabb) és Ezékiás (a legjobb).
v Az asszír fenyegetés.

I. A lázadás (bűnösség) megnyilvánulása
n   „Elpártolt fiak” = fellázadtak
v „2 Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! Mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tőlem.”
n  „az ökör ismeri… Izráel nem ismeri…”
v „3 Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!”
n  „elhagyták”, „megutálták”, „elfordultak”
v „4 Ó, gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! Elhagyták az Urat, megutálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle”
n  A bűnt növelő (sokasító) fenyíték
v „5 Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen.”

II. Az ítélet hirdetése
n  A lázadás miatt, a hamis istentisztelet miatt.
v Pieter Powell Rubens a legnagyobb grafikus: 600 képet festett, de van belőle 2700…
v A nagy hamisító: Bír 2:13 – Baál, Astarót, 1Tim 4:1-3 – viszket a fülük… ApőCsel 20:29-30. 2Pt 2:1-3.
n  Nyilvánvalóvá kell tenni a hamisat, be kell mutatni az igazit.
v  Hamis pénzek… Féligazságok…
n  Lehet úgy adakozni, mint Ananiás és Safira.
n  Lehet úgy prófétálni, mint Bálám.
n  Lehet úgy áldozni, mint Kain.
n  Lehet úgy szolgálni,m mint Géházi.
n  Lehet úgy tanítavány lenni, mint Júdás.
n  Lehet úgy imádkozni, mint a farizeusok.
n  Lehet benn lenni a vacsorán, de menyegzői ruha nélkül.
v Ézsaiás az ítélethirdetés eszköze. Ézs 6.

III. Reménység az ítéletben
n  Ézs 1:18.

n  Ézs 53. 

Nincsenek megjegyzések: