2013. december 6., péntek

A jelentéktelen a karácsonyban - Lk 2:1-20


A jelentéktelen a karácsonyban
Lk 2:1-20 

n   A karácsonyi történetnek mindene megvan, hogy egy csodálatos történet legyen: politikai intrika, konfliktus, előzmények, születési dráma, félelem, magasztalás és csodálat.
n   De egy másik oldala a karácsonyi történetnek épp az, hogy mennyire díszlet nélküli valójában. A jelentéktelen oldala is megragadó. De hogyan lehet az Isten Fiának születése „jelentéktelen”?
n   Az, hogy „az Ige testté lett” (Jn 1:14), és szűztől született – ez nem jelentéktelen dolog, hanem a világtörténelem legnagyobb eseménye. De figyeljük meg, hogy ez az óriási jelentőségű esemény mennyire jelentéktelen helyek, események és személyek sorozatából tevődik össze! Ezt pedig egy pogány író írta le.

I. Jelentéktelen helyek
n   A „történet” Izráelbe, a római birodalomba egyik jelentéktelen tartományába vezet minket. Az akkori politikai berendezkedés igenis számított! Nem sokan törődtek Izráellel, ezzel a kicsi földdarabbal, a Római tó partján (Római tó = Földközi tenger), kivéve Isten.
n   Ebben a kicsi, jelentéktelen országban, egy még jelentéktelenebb hely van: Betlehem, Dávid városa. Alig 1000 lakossal – igazán jelentéktelen.
n   Jelentéktelen Názáret is, ahol a gyermek Jézus felnőtt. „Származhat-e Názáretből valami jó?” (Jn 1:46)
n   Jelentéktelen a jászol is, ahol Jézus megszületett. Háromszor is említve van (7. 12. 16).
n   Jelentéktelen mezők, ahol pásztorok vigyáztak nyájaikra. Egy állattenyésztő farm igazán jelentéktelen…
n   De ahol Isten megjelenik, azok a jelentéktelen helyek egyszerre fontosak és emlékezetesek lesznek! Gondoljunk Hórebre és arra a bokorra, amely égett, Kérit patakjára és Sareptára, Jeruzsálemre, amely egy jebuzeus falu volt, mielőtt Dávid városa lett volna.

II. Jelentéktelen személyek
n   Akik igazán fontos személyek voltak abban az időben, az 1-2 versben vannak megemlítve: Augusztusz császár és Quiriniusz (Ciréneus).
n   Ők mozgatták az eseményeket. Ha szóltak, a népnek engedelmeskedni kellett. Ha adókat rendeltek el, azt ki kellett fizetni.
n   De az Ige jelentéktelen személyeket említ: egy házaspár Názáretből: Mária és József.
n   Pásztorok – nyájaik mellett. Lenézett népség. A pásztorlás fontos foglalkozás, csak megvetett.
n   Fogadós – még meg sincs említve a szövegben. (Ruth 1:1-2. 1Móz 35:16. 18-19. Mik 5:2. 1Sám 16:1. 2Sám 19:37-38. Lk 2:4. 7. Jer 41:17)
n   Mikor Isten közel jön, - mindenki egyszerre fontos lesz. Figyeljük meg József történetét, Mózes történetét, Sámuel történetét. A próféták és az apostolok történetét.

III. Jelentéktelen események
n   Az adók éredekében népszámlálást rendeltek el. Ez fontos lehet.
n   De az ige egy gyermek szültésére összpontosít:
n   Ez a próféciák beteljesedése volt.
n   Megjelent egy csillag.
n   Szetlélektől fogantatott egy gyermek, és csak Mária meg József tudnak róla.
n   Pásztorok jöttek és imádták.
n   Mert tekintsétek csak a ti hívatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: Hogy ne dicsekedjék őelőtte egy test sem.” – 1Kor 1:26-29.
n   Minden hely, minden esemény, minden személy fontos Istennek.
n   Jézusnak emberré kellett lennie – Zsid 2:14.


Nincsenek megjegyzések: