2017. július 1., szombat

Kit tisztel meg az Úr? - 1Sám 2:12-36

Kit tisztel meg az Úr?
1Sám 2:12-36

n  A lényeges kérdés, hogy mik az Isten elvárásai az Ő népe felé, főképp azok felé, akik szolgálatában vannak?
v Mert Istennek vannak elvárásai: azok felé is, akik még nem az övéi, és azok felé is, akik már az övéi.
n  „Aki nékem szolgál, engem kövessen…”
v „Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek…” – 30. v.
v Mivel szerez Isten tisztességet az Őt tisztelőknek? Azzal, hogy kijelenti magát nekik, hogy elhívja őket a szolgálatra, hogy megáldja a házát és háznépét, és hogy megadja számukra mindazt, amire szükségük van.
n  Azonban, láthatjuk, hogy lehet az Úr szolgálatában állni, és Isten előtt mégsem tetsző az életed!
v Mert lehet szolgálni Istennek képmutatással, bűnben élve, önzéssel, és mások miatt – és a szolgálatod így nem kedves az Úrnak.
n  Előbb az Éli fiairól: az áldozatuk képmutató volt, az életük pedig tisztátalan. Utána Éliről: felelőtlenül szolgált az Úrnak.

I. A képmutató szolgálat: Hofni és Fineás
n  Hofni és Fineás volt a Frigyláda mellé rendelve.
v Akik „Béliál” fiai voltak – vagyis hasonlítottak hozzá. Lásd: Mt 5:44-46. Jn 8:44.
n  Őket az öntisztelet és a haszonlesés jellemezte.
v Mózes bűne is az volt, hogy egyetlen egyszer nem Istennek adta a dicsőséget. És emiatt nem mehetett be Kánaán földjére.
v Ilyenek voltak a farizeusok és írástudók is. Lásd: Mt 23.
v Övezzétek fel magatokat az „igazlelkűség övé”-vel – Ef 6:13
n  Hofni és Fineás talán szépen prédikált…
v Értettek hozzá. Úgy gondolták, ők ebben profik. Ez jár nekik. Tőlük nem kérhetik számon az egyszerű pórnép…
n  A te szolgálatod igazi-e?
v Az áldozatod, adakozásod, lelkesedésed, dicsőítésed, alamizsnád, imádságod
n  „Az volt a szokásuk a papoknak”…
v  Vannak jó szokások, és rossza szokások.
n  Mikor fekszel le, mikor kelsz fel… Ott vagy-e az imaáhítaton, imádkozol-e? Szolgálsz-e valamivel?
v Baj van, ha más a helyzet a színfalak mögött, és újra más a színfalak előtt… Ez színjátszás!

II. A tisztátalan szolgálat: Hofni és Fineás
n  Az áldozás szolgálatában éltek vissza Istennel – 15-16. v. A nép megutálta az Úrnak való áldozatot.
n  Az ajtónállókkal paráználkodtak.
v Bűn volt az életükben, így tisztátalan volt minden, amit tettek.
v A kettős életmód miatt lelkiismeret furdalásod lesz.
n  18. v. Sámuel pedig… vagyis: Sámuel ellenben szolgált az Úrnak!
v Kegyelem az, hogy még ilyen helyzetben is van, akit elhív az Úr az Ő szolgálatára: Sámuelt.
v Olyan időben, amikor hiányzott az Ige, hiányoztak az igazi szolgálatok és szolgálattevők.
n  Feladatunk, hogy megtiszteljük Istent: az öltözetünkkel, a családunkban.
v Vonz, vagy taszít az életed másokat?
v Éli háza miatt megutálták az Úrnak való áldozatot!

III. A felelőtlen szolgálat: Éli
n  Éli elnéző volt fiaival szemben. Felelőtlen!
v Lásd: 2:29-30. 3:13-14.
v Azért kivételezett, mert a fiairól volt szó! Bezzeg Annával tudott kemény lenni! – Pedig nem is volt részeg…
n  Nekünk embereknek van „felelősségünk”. Ebben fokozatok vannak. A nagyobb felelősséget hivatásnak nevezzük. A legmagasabb felelősségtudat már küldetéstudat, vagyis misszió.
v A szülők felelősek! Nem olyan kell lennie a szeretetüknek, hogy elnézzék a bűnt!
n  Vigasztaló olvasni, hogy a gyermek Sámuel ellenben szolgált az Úrnak…

v Lásd: 18. v. 3:19. 

Nincsenek megjegyzések: