2017. szeptember 4., hétfő

A tévtanítások veszélye - 2Pt 2:1-23

A tévtanítások veszélye
2Pt 2:1-23

n A hamis próféták és tanítók munkája - Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában.
n A levél írását a hamis próféták és tanítók megjelenése okozta. 3:17-18 – „Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek;  Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében...”
n Tehát itt van a levél leforróbb pontja. A félrecsúszás veszélyére figyelmeztet – 1-3a. v. Kijelenti Isten ítéletét, büntetését – 3b-13a. v. Bemutatja a tévtanítók portréját – 13b-19. v. és levonja a következtetéseket – 20-22. v.
v  A hamis prófétákat súlyos megnevezésekkel illeti: hamis próféták, hamis tanítók (1. v.), Vakmerők, magoknak kedveskedők (10. v.) oktalan természeti állatok (12. v.), víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek (17. v.), romlottság szolgái (19. v.), csúfolkodók (3:3), istentelenek (3:17). “Akik elhagyták az egyenes utat”, “követték Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte” (15. v.), “az Urat, aki megváltotta őket, megtagadták” (1. v.), “akik miatt az igazság útja káromoltatni fog” (2. v.).
n A tanítás szabja az irányt, az életvitelt, a munka menetét a gyülekezetben. A tanítás által születtek meg a gyülekezetek – ApCsel 2:9-11.
n A gyülekezet növekedése akkor lehetséges, ha az eledel tiszta és hamisítatlan – 1-3a.
n A megtérés a gondolkozás megváltozását jelenti (metanoia), az eltérés pedig az értelem megfertőzése.
v  A gonosznak stratégiai támadása: megváltoztatni a tanítást. Ugyanis, aki szépen gondolkozik, szépen is él. Akinek értelme megfertőződött, annak az élete is fertőzött.
n Az Ige elferdítése és az erkölcsi romlottság összetartoznak. Előbb kis megalkuvással kezdődik (az igazat prédikálják, de életük nem felel meg a tanításnak), de azután a tanítás is megváltozik romlott életükhöz igazodva.
n 2:1b szerint ezek „belopakodnak”, és hamisságaikat igazságnak címkézik. Ám az életük nyilvánvalóan romlott! Akkor hogyan lehetséges, hogy titokban belopakodtak? Úgy, hogy nem adják ki magukat hamisaknak – a hamisságukat igazságnak címkézték!
v  A változás így gyakran észrevétlen: mint ahogyan a melegedő vízben úszkáló béka nem érzi a veszélyt.
n Szellemi harcban veszünk részt. A tét nagy: az emberek üdvössége.

I. A figyelmeztetés – a hamis tanítók munkája – 1-3. v.
n Megfigyeltétek-e azt, hogy a Jelenések könyvében, amikor az Úr Jézus a hét kisázsiai gyülekezethez küldi táviratait, akkor két gyülekezet felé is kemény figyelmeztetésnek adott hangot, mert azok megtűrték magatok között a tévtanítókat?
n Pál apostol is figyelmezteti az efézusi gyülekezet véneit, hogy viseljenek gondot magukra és az egész nyájra, amelyben Isten őket vigyázókká tette, mert tudja azt, hogy távozása után jönnek közéjük gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, közülük is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják (ApCsel 20:28-31).
n A galáciai gyülekezetnek azt írja, hogy csodálkozik, hogy olyan hamar más hitre, más evangéliumra tértek, holott nincs más, csak egy van -, és ha mennyből való angyal jönne is, hogy mást hirdessen, átok legyen, mert más evangélium nincs. (Gal 1:6) Egy a hit!
n A Filippi levélben gonosz munkásoknak, ebeknek nevezi Pál apostol a tévtanítókat: „Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól.” – Fil 3:2ab
n A korinthusi gyülekezetnek írt levélben Pál apostol azt mondja: „Félek… hogy a ti gondolataitok eltántorodnak a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől.  Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.” (2Kor 11:3-4)
n A Tituszhoz írt levélben a nagy apostol azt a tanácsot adja szolgatársának, hogy „az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld, tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.” (Tit 3:10-11)
n János apostol pedig a házról-házra járó tévtanítókat illetően azt mondja, hogy „Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek.” (2Jn 10) Ebben az esetben a köszöntés többet jelentett, mint egy-két szavas üdvözlést: közösségről és meghitt társalgásról van szó. Az üzenet tehát az, hogy ne legyetek velük közösségben! A közösség alapja a közös hit, ha pedig nem közös a hitünk, akkor nem lehet közösségünk egymással! Egy a hit! Küzdjetek a hitért, amely egyszer adatott a szenteknek!

II. A hamis tanítók romlottsága – 10b-19. v.
n A figyelmeztetések azt mutatják, hogy sajnos, a hitet el lehet veszíteni, hit dolgában hajótörést lehet szenvedni (1Tim 1:19), „az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva” saját erősségünkből ki lehet esni (2Pt 3:17). 
n „Legyőzettek”, „elpártoltak”, „visszatértek”…
n Péter apostol közli ezeknek a hamis tanítóknak a jellemzőit:
v  Megváltójukat megtagadják
v  Bukott hívőkről van szó: Zsid 6:4-6. 10:26-29.
v  Utóbbi állapotuk rosszabb az elsőnél – 20. v.
v  Magukra hirtelen veszedelmet hoznak – 1. v.
v  Miattuk az Úr útja káromoltatik – 2-3. v.
v  Nyerészkednek a gyülekezeten – 3. v.
n Persze, ez nem lenne lehetséges, ha a gyülekezet nem lenne kihasználható. De mivel kiskorúak, éretlenek… Zsid 5:11-14. Mi jellemzi az érett korúságot?
v  Lényeges kérdések kérdezése (válaszok keresése)
v  Értékek megőrzése
v  Példaadás másoknak
v  Céltudatosság (terv készítése)
v  Kemény eledel és növekedés
v  Munkálkodás.

III. A hamis tanítók identitása és stratégiája – 21-22. v.
n A záró két versben az apostol egyféle „robot-portréját” adja a hamis tanítóknak. Kutyáknak nevezi őket, idézve Péld 26:11-et.
v  Pál is használ ilyen szemléltetést Fil 3:2-ben - „Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól.”
n Spurgeon különböző csoportokba sorolta ezeket az ember-kutyákat: mocskos kutyák, morgó kutyák, hízelgő kutyák és mohó kutyák csoportjába. Mi „kóbor”, „harapós”, „ugató” és „hízelgő” kutyákat említhetünk.

1. A kóbor kutyák (veszettséget terjesztenek)
n A kóbor kutyák gazdátlanok. Nincsenek sehol otthon.
n Mindenünnen lopnak. Turista hívők. Gyökértelenek.
n Irányítójuk a falka vezére. Neki kell engedelmeskedniük. Őt követik.
n A tanítás szabja az irányt. Tiszta eledel kell a növekedéshez. 1Pt 2:2.
n A kóbor kutyák megváltoztatják a tanítást.

2. A harapós kutyák (bántanak)
n Líbia, Irán, Irak, Szíria…
n Origenész apja
n Pál apostol – 2Kor 11. 1Kor 15:30-32.
v  Sok helyen olvasható figyelmeztető tábla: A kutya harap! Ilyen esetben tudjuk, hogy mi a teendő: a lánc hatótávolságán belülre nem érdemes merészkedni.
Ø  „Bodri 6 másodperc alatt gyorsul százra. És Te?”
Ø „Nem veszünk semmit, nem adunk el semmit, nem térünk át semmilyen más hitre. És ezt a kutyák is tudják.”
Ø „Csöpike sem vegetáriánus!”
Ø „Kutya : Betörő -15:0”
Ø „Nyugi', csak az eleje harap!”
Ø „Amputációt és alakformálást vállalok. Próbáld ki. Gyere be csengetés nélkül!”
Ø „A kutyák szabadon mozognak, ön szabadon dönt!”
Ø „Kedves betörő! A kutya mindenkit beenged, a gond kifelé jövet kezdődik.”
Ø „A farkaskutya veszélyes, a másiktól meg még én is félek!”

3. Az ugató, morgó kutyák (rágalmaznak)
n Ezekből sok van. Általában kicsik, de nagy zajt csapnak.
n Hagyjuk meg a kutyáknak ezt a örömet, hogy morogjanak és ugassanak. Ez nekik való. Az embereket Isten nem erre teremtette…
v  Pedig vannak ilyen morgó ember-kutyák: akiknek semmi sem jó, mindig ugatnak valamit, vagy morognak magukban… Tartsd távol magad az ilyenektől!
n Ha ma másokat ugat, minden ok nélkül, holnap téged fog megugatni a semmiért!
n Az ilyennek ne csinálj ólat az udvarodon!
n Tartsd távol magad a másokat ócsároló embertől, aki nem talál dicsérő szavakat másokra, csak rágalmakat. Az ilyen morgó kutya kiszámíthatatlan és veszedelmes. Jobb, ha nem merészkedsz a közelébe se. A perpatvartól a legjobb, ha távol tartod magad. Ne ugass vissza!
v  posztmodernizmus
v  liberalizmus
v  szekularizáció
v  ateizmus
v  evolucionizmus. v. 3. 10. 19.

4. A hízelgő kutyák (bemocskolnak)
n Ne társulj hozzájuk! Madarat tolláról, embert barátjáról. Ha kutyák között jól érzed magad, akkor nem vagy bárány. 1Kor 15:33 – „Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok!” Aki kutyákkal fekszik, megtelik bolhával! Gal 6:7. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Minél jobban tartsd távol magad a fertőzéstől!
n Hamar az öledbe ugranak, nyalják a kezedet – ha azt remélik, hogy kapnak valamit tőled. Azért hízelegnek, mert jutalmat várnak.
v  Ha túl nyájas valaki beszédje, vigyázni kell. mert keserűséget okoz.
v  Ha valaki szemedbe dicsér, vigyázz, mert a hátadnál rágalmazni fog.
v  A túlzott udvariasság mindig gyanús. Vigyázz a ravasz hízelgőkre!
n Ökumenizmus, politikai hatalom. Fil 2:15-16 – Legyetek feddhetetlenek és tiszták!...

Befejezés: - 4-10a. v.
n Isten ítélni fog felettük – 3b-13.
v  Isten nem kímélte a bukott angyalokat (3:18-20), a régi világot – de megmentette Nóét, Sodomát és Gomorát – de megmentette Lótot.
n Meg tudja Isten szabadítani az övéit, és a gonoszokat az ítéletre fenntartani, főleg azokat, akik… 13. v. – „Megkapván gonoszságuk díját, mint akik gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást; undokságok és fertelmek, akik kéjelegnek az ő csalárdságukban, mikor együtt lakmároznak veletek.”
n Elhatározhatjuk, hogy megtartjuk a kapott hitet mocsoktalanul és szentül. Elhatározhatjuk azt, hogy mindhalálig kitartunk amellett, amit az ige alapján hittünk és vallottunk. Nem térünk el tőle, mellé állunk, és küzdeni fogunk érte! Egyedül Isten az, aki minket megtarthat a hitben. Tanulmányozva minden nap Isten igéjét, gondolkozva arról éjjel és nappal, gyönyörködve abban, mint aki nagy nyereséget talált. A hitben így megerősödve arra is képesek leszünk, hogy küzdjünk, harcoljuk azért a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott.

Nincsenek megjegyzések: