2014. november 7., péntek

Hálaadó bizonyságtételek - Zsolt 107:1–32


Hálaadó bizonyságtételek

Zsolt 107:1–32

Az Úr jó – kegyelme örök
Ez bizonyságtételek gyűjteménye azok részéről akik:
· Megszabadultak / megváltattak   · Akiket összegyűjtött É, D, K, Ny

I. A bujdosókról (v. 4-9)
¨  Eltévedve – fizikailag: - erdőben
 à a városban ahol van ennivaló
   à sivatagban: étlen, szomjan
¨  Eltévedve – lelkileg:  
  a. tévtanítások útvesztőjében
  b.  saját utakon, mint Jónás, Ábrahám, Elimélek
  c.   nem találva helyet a tömegben
  d.  étlen, szomjan, lelki táplálék után (Mt 5:6)
· Lk. 15 (tékozló fiak): · Távol az atyai háztól  · Bent a házban
· Jézus ezekért jött: hogy megkeresse és megtalálja:
- Azt kell keresni: · Ami érték  · Ami nincs a helyén.

II. A megkötözöttekről (v. 10-16) „nyomorultan vasra verve”
¨  Rettenetes volt a Babiloni fogság… Márduk elött…
¨  Majd megszabadultak. à
¨  Manapság is minden ember rabságban van (Jn 8:29-36)
¨  A szabadulás éneke
· énekesmadár - (Ézs 12) (Zsolt. 137:1-5) à (Zsolt 126:1-6)
· Jézus = Szabadító.
· Pál láncokban van, mégis szabad
· Nem: forradalom, háború, ENSZ-erők hoznak szabadulást

III. A balgatagokról (v. 17-22)
¨  Betegek (a bűn következményeitől) – gonoszságaikért
¨  A bűn betegsége
v A vakon született (Jn. 8): Jézus látta nyomorúságát: sem ez, sem az nem vétkezett:„hanem hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei”
v Dávid nem akart ingyen való áldozatot hozni: „áldozzanak hálának áldozatával” (v. 22): az áldozatnak = ára van

IV. A kalmárokról (v. 23 – 32)
¨  Tengeren: hullámok
· Jézus a tengeren: lecsendesítette
· Pál – 276-an, de érette megmenekültek
Adjatok hálát: személyesen!

Nincsenek megjegyzések: