2017. július 19., szerda

Abner békejobbja Dávidnak - 2Sám 3:12-28

Abner békejobbja Dávidnak
2Sám 3:12-28

<  Abner békülékeny üzenetét, látogatását, terveit mutatja be ez a történet.
v Őt látjuk, amint Míkál, Izráel, Dávid és Jóáb társaságában egy-egy képben elénk van tárva.

I. Abner és Míkál – 12-16 v.
<  Míkal törvényesen Dávid felesége lett (1Sám 18,27). Kezdetben szerette Dávidot...
v Saul igazságtalanul vette el tőle, és adta másnak feleségül (1Sám 25,44)
<  Dávid feltételének azonban valószínű politikai okai voltak.
v Nem cask azt akarja mutatni, hogy nem hordoz gyűlöletet szívében az elhunyt király irányában, hanem azt, hogy Míkállal még inkább jogot formálhat arra, hogy Saul utódja legyen.
<  Az elvált asszony visszavétele helyénvalónak tűnik - Hós 3,1 szerint.
v Azonban Mózes törvénye szerint ez tiltva van: 5Móz 24,1-4 és Jer 3,1.
<  Finom kritikának is lehet tekinteni: abban az időben, amikor Míkált feleségül vette, Dávidnak nem volt más felesége; azonban ezúttal, amikor visszaköveteli, már házasságban van Ahinóammal és Abigaillal, és ráadásul még van további négy felesége!
v Számára Míkál inkább csak politikai jelentőséggel bírt.
v Míkalt mint egy vagyontárgyat adják-veszik: elveszik Dávidtól és Paltinak adják, majd erőszakkal visszahozzák Dávidnak. Senkit sem érdekelt Míkál véleménye az ügyben! Beleesett ebbe a politikai intrikába, ahol Saul busszúállásának kifejezője lesz.
v Paltiél Dávid királyságának határáig követte a feleségét, sírva – vagyis addig, ameddig csak tehette.

II. Abner és Izráel – 17-19. v.
<   Abnét tudta, mit mondott az Úr Dávidnak!
v Más szóval, ez a költői kérdés, hogy „Kié az ország?” nem helyénvaló.
v Dávid mondhatta volna: bizonyára nem az enyém – még. De a tied sem! Mert az ország Istené, és annak adja, akinek akarja! Te pedig tudod, hogy az Úr mit mondott felőlem!
v Azonban Dávid hajlandó volt szövetségre lépni – amikor ezt felkínálták neki.
<  Beszélt Izráellel, és beszélt Benjáminnal.
v  Benjámin Saul törzse volt. Úgy tűnik, Abnér azt tesz, amit akar, senki sem mer ellene állni. Vagy mások is megelégelték már a viszálykodást?

III. Abner és Dávid – 20-21. v.
<  Dávid megvendégelte Abnért és 20 emberét: neki nem voltak ellenszenvei, ő nem akart bosszút állni. Ha barátságosan jöttek, barátsággal fogadta őket.
<  Abnér elment békével, vagyis anélkül, hogy Dávid bosszút állt volna rajta.
v Nincs megemlítve, hogy mi fog történni Ísbósettel... Mi lesz vele? Mindegy. Ő úgyis kívül áll az Isten akaratán, és csak egy emberalkotta királyságnak a vezére... valamilyen maszek király... Nincs többé szükség rá: majd lesz valahogy...
v Sajnos, még idő előtt meggyilkolták.

IV. Abner és Jóáb – 22-28. v.
<  Jóáb megpróbál előítéletet támasztani Abnér ellen, kémkedéssel gyanúsítva őt, hogy azután szabadon végrehajthassa személyes bosszúját
v „Kijövésed és bemenésed, vagyis hadmozdulataidat.
<  A kapu egyik bemélyedésében, a védelmi szempontokat szolgáló „fülkében” alattomosan meggyilkolta Abnért! Ugyanígy tett később Amászával is (2Sám 20:9-10).
v Annak idején Abnér önvédelemből, harcban ölte meg Asáélt. Jóáb azonban békeidőben, hazugsággal gyilkolt. Ez halált érdemlő bűnnek számított. (Lásd: 5Móz 22,26).
v Jóáb ezzel riválisát tette el láb alól, mint ahogyan később Amászát is ugyanilyen okok miatt és ugyanilyen módon gyilkolta meg.
<   Dávid első reakciója: teljesen elhatárolódni ettől a gyilkosságtól. 36-37. v.

Befejezés:
<  Nem igaz, hogy Nábált (1Sám 25); Sault és Jonatánt testvéreivel együtt Gilboánál (1Sám 31); Abnért (2Sám 3); Ísbósetet (2Sám 4); Saul többi leszármazottait (2Sám 21); Amnont (2Sám 13); Absolont (2Sám 18); Amászát (2Sám 20) Dávid gyilkoltatta volna le! Egyedül Úriás halálában felelős (2Sám 11). 
v Az a felfogás, miszerint kétségbe kell vonni a leírás történeti értékét, mivel az megfelel a célnak (szkepticizmus elve), - vagy hogy Dávidban is ugyanolyan becsvágy működött, mint bennünk (analógia elve), - továbbá, hogy figyelembe kell venni, hogy mindebből Dávidnak nyeresége származott (cui bono? elve), - meg hogy az elbeszélést ellenolvasással kell értelmezni, épp az ellenkezőjét értve annak, ami közölve van – mindez NEM igaz!
v Nem lehetünk ilyen gyanakvók, és hitetlenek Isten ihletett igéjével szemben!
<  Dávid gyengének érezte magát ahhoz, hogy az erőszakos Jóábot megbüntesse cselekedetei miatt. Be kellett érnie azzal, hogy átkot mondott reá és családjára, és Istenre bízta a büntetést. De azt nem tehette, hogy megbocsásson, ezért halála előtt megbízta utódját, Salamont, hogy büntesse meg a gyilkos Jóábot az Abnér és Amászá meggyilkolásáért - 1Kir 2,5-6.Nincsenek megjegyzések: